Działalność


 

Działalność dzieci


Mówi się, że dzieci i młodzież to przyszłość narodu i naszych parafii. To nieprawda.  Dzieci i młodzież to również teraźniejszość i bardzo ważne ogniwo naszych parafii.

Nabożeństwa dla dzieci prowadzone są równolegle z niedzielnym nabożeństwem dla dorosłych. Najpierw dzieci udają się do kościoła, po liturgii wstępnej przychodzą pod ołtarz, gdzie otrzymują od duszpasterza „światełko Ewangelii”. Następnie spotykają się w salkach parafialnych, gdzie śpiewają, bawią się, modlą się a przede wszystkim słuchają historii biblijnych lub opowiadań misyjnych.

W tygodniu odbywają się na parafii lekcje religii dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Uczniowie otrzymują zaświadczenia o uczęszczaniu na lekcje religii w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym, dzięki czemu oceny mają wpisane na świadectwo szkolne.
Dzieci i młodzież uczestniczą również w rekolekcjach, obozach w całej Polsce.

Spotkania dla młodzieży


Spotkania dla młodzieży gimnazjalnej oraz ze szkół średnich odbywają się w piątki o godz. 16.30 w salkach katechetycznych. Zajęcia prowadzi diakon Izabela Sikora, która jest duszpasterzem młodzieżowym Diecezji Wrocławskiej.
Spotkanie jest okazją do zadania pytań związanych z codziennym życiem, podzielenia się swoimi obserwacjami i przemyśleniami.
Młodzież uczestniczy również w wydarzeniach ogólnodiecezjalnych i ogólnopolskich m.in.: Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej (23 – 25 września 2016), Rekolekcje Pasyjne Diecezji Wrocławskiej, Ogólnopolska Olimpiada Sportowa, Zjazd Reformacyjny połączony z Mistrzostwami w Bowlingu. Takie wyjazdy służą integracji w grupie oraz w gronie rówieśników z całej Polski.

Godzina biblijna


Co to jest prawda?” – zapytał Piłat Jezusa. Od początku istnienia świata człowiek szukał odpowiedzi na kluczowe pytania związane z jego życiem, a także ze światem, który go otacza. Nawet jeśli uda nam się rozwikłać jedną z tajemnic świata, pojawia się nowy znak zapytania i naszą poszukiwawczą wędrówkę zaczynamy od nowa.
Jeśli Jesteś również wędrowcem, który lubi szukać, zadawać pytania, ale również dzielić się z innymi tym, co już w życiu znalazł to godzina biblijna jest właśnie dla Ciebie! Wspólnie szukamy odpowiedzi na nasze pytania wiary. Nasza uwaga koncentruje się na Jezusie Chrystusie, który o sobie powiedział: „Ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie”.

W tym roku omawiamy I List św. Pawła do Koryntian.
Każdy wtorek godz. 18.00 (do 19.00)
Sala parafialna w Domu Bonhoeffera przy kościele ul. Energetyków 8.
UWAGA! W okresie pasyjnym oraz adwentowym zamiast godziny biblijnej odbywają się tygodniowe nabożeństwa e również o godz. 18.00!

Grupa pomocowa


Projekt pt. ,,60 UŚMIECHÓW – wspieranie i realizacja usług społecznych na rzecz osób starszych” jest dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2016r. do 31.12.2016r.

W ramach realizacji projektu każdy uczestnik otrzyma m.in.:
– uczestnictwo w szkoleniu praktycznym i teoretycznym z zakresu opieki na osobami.

Przykładowe tematy zajęć w tegorocznej edycji projektu: wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii niezbędne w pracy z osobami starszymi wymagającymi opieki, choroby wieku starczego, opieka nad osobami starszymi z różnymi chorobami, opieka nad osobą w ostatniej fazie życia – jak radzić sobie ze śmiercią, odżywianie osób starszych, podejście do chorego, rozwijanie umiejętności widzenia w nim człowieka, pierwsza pomoc w geriatrii oraz farmakologia w leczeniu osób starszych, czas wolny – jak zorganizować go osobie starszej;

– wspólne wyjścia do teatru, na koncerty w ramach zajęć integracyjnych;
– uczestnictwo w integracyjnej wycieczce z poznaniem tzw. ,,dobrych praktyk”;
– wspólne oglądanie filmów z panelami dyskusyjnymi;
– poczęstunek (kawa i ciasteczka) podczas szkoleń teoretycznych;
– książki z zakresu wiedzy o wolontariacie i opieki nad osobami starszymi;
– materiały szkoleniowe (w tym m.in. notatnik, długopis).

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Więcej informacji na stronie www.grupapomocowa.pl

Praca Diakonijna


Parafia troszczy się o swoich seniorów, osoby chore i samotne. Diasporalny charakter parafii oznacza, że niektórzy parafianie mieszkają nawet kilkadziesiąt kilometrów od Szczecina i nie mają możliwości dotarcia na niedzielne nabożeństwo.
Regularnie odwiedza ich w domach, domach opieki asystent diakonijny Ludwik Grzenkowicz, który wspiera ich na duchu, modli się z nimi, czyta Słowo Boże, zabiera na spacery, udziela pomocy w bieżących sprawach. Poza tym dostarcza płyty CD z nagranymi niedzielnymi nabożeństwami. Pod jego opieką znajduje się ok. 30 osób.
Organizowane są również regularnie nabożeństwa domowe, ze spowiedzią i Sakramentem Komunii Świętej prowadzone przez ks. Sławomira Sikorę.
Parafia posiada również sprzęt rehabilitacyjny (specjalistyczne łóżka, chodziki, wózki itp.), które wypożycza potrzebującym.

Kuźnia talentów


„Kuźnia talentów”  to projekt realizowany przez naszą parafiankę Grażynę Czernik, którą wspiera mąż Lechosław. Jako architekt i plastyk prowadzi profesjonalne zajęcia nauki rysunku kandydatów na studia plastyczne i architektoniczne. Poza swoimi talentami artystycznymi posiada wspaniałą intuicję pedagogiczną. Jej pełne ciepła podejście do najmłodszych owocuje wspaniałą atmosferą na jej zajęciach, przyjacielską relacją między nauczycielką a dziećmi. Pani Grażyna wydobywa i ukierunkowuje talenty dzieci, a rysowanie staje jeszcze głębszą pasją dla jej uczniów. Niektórzy podopieczni z naszej parafii dostali się do Liceum Plastycznego. Zajęcia prowadzone są w salce parafialnej na ul. Energetyków.

Spotkania informacyjne o protestantyzmie


Spotkania informacyjne o protestantyzmie prowadzone są we wtorki o godz. 19.00. Omawiane są zagadnienia biblijne, dogmatyczne, historyczne i zwyczajowe. Prowadzący zajęcia ks. Sławomir Sikora wyjaśnia różnice między luteranizmem a pozostałymi wyznaniami, na bieżąco komentowane są wydarzenia ekumeniczne.
Jeśli ktoś jest zainteresowany tą tematyką, a nie pasuje mu termin, wtedy można umówić się na indywidualną rozmowę.

Parafia
Ewangelicko-Augsburska
Świętej Trójcy w Szczecinie
ul. Energetyków 8
70-656 Szczecin

tel. +48 91 462 41 43
fax +48 91 462 44 22
parafia-szczecin@luteranie.pl
ks. Sławomir Janusz Sikora
+48 609 912 878
 
Konto:
KOD SWIFT:  BPKO PL PW
40 1020 4795 0000 9602 0004 1970
Regon 810883685
NIP 955-14-88-479