DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WIELOLETNI NA RZECZ OSÓB STARSZYCH „AKTYWNI+” NA LATA 2021–2025

„WIECZNA WIOSNA W JESIENI ŻYCIA – PROJEKT PRZYGOTOWUJĄCY DO STAROŚCI”

DOFINANSOWANIE: 188 241,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 209 491,00 ZŁ

„Wieczna wiosna w jesieni życia – projekt przygotowujący do starości” realizowany jest przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy w Szczecinie w okresie 01.05.2021 r. do 31.12.2021 r. Głównym celem projektu zwiększenie poziomu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych wśród 30 osób powyżej 60 roku życia z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, zwiększenie ilości działań o charakterze międzypokoleniowym i integracyjnym kierowanych dla 30 osób powyżej 60 roku życia i 30 osób młodszych (8-59) oraz poprawa wizerunku osoby starszej powyżej 60 roku życia wśród osób w różnych grupach wiekowych – dla osób zamieszkałych w Szczecinie, do dnia 31.12.2021 r.

W RAMACH PROJEKTU BĘDĄ REALIZOWANE NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

 1. Szkolenia teoretyczne z bezpieczeństwa
 2. Warsztaty praktyczne / dyskusyjne spotkania pn. „BEZPIECZNY SENIOR”
 3. Spotkania treningowe o charakterze samoobrony pn. „TRENUJ Z MISTRZEM BĄDŹ BEZPIECZNY”
 4. Tematyczne warsztaty międzypokoleniowe
 5. Wycieczki i impreza integracyjna
 6. Kampania społeczna kształtująca pozytywne postrzeganie starości w społeczeństwie i przygotowująca do starości

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie mogą wziąć udział osoby powyżej 60 roku życia zamieszkałe w Szczecinie, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa, brać udział w działaniach międzypokoleniowych i integracyjnych oraz uczestniczyć w kampanii dotyczącej poprawy wizerunku osoby starszej wśród osób w różnych grupach wiekowych.

Dodatkowo w projekcie wezmą udział osoby powyżej 8 roku życia, uczestniczące w międzypokoleniowych i integracyjnych formach wsparcia.

CO BĘDZIE EFEKTEM REALIZACJI PROJEKTU?

Efektem realizacji projektu będzie m.in. organizacja 144 inicjatyw z zakresu przygotowania do starości w obszarze bezpieczeństwa, integracji międzypokoleniowej oraz kształtowania pozytywnego wizerunku osób starszych, utworzenie KLUBU międzypokoleniowego „PLUS I MINUS 60”,

 CO OFERUJE UDZIAŁ W PROJEKCIE?

 • uczestnictwo w szkoleniu teoretycznym z zakresu bezpieczeństwa (wybrana tematyka: prawo konsumenta, bezpieczeństwo w Internecie, przemoc domowa, senior w ruchu drogowym, itp.);
 • uczestnictwo w warsztatach praktycznych/dyskusyjnych spotkaniach „Bezpieczny senior” (tematyka do wyboru spośród ponad 40 tematów: samoobrona w praktyce, trening mentalny – bezpieczny opiekun, senior w ruchu drogowym, podstawowe zabiegi opiekuńcze, itp.);
 • uczestnictwo w spotkaniach treningowych;
 • uczestnictwo w tematycznych warsztatach międzypokoleniowych (tematyka do wyboru: sztuka makramy, zdrowa dieta, moja lekcja historii, zrobimy sobie czapkę, itp.);
 • udział w realizacji kampanii społecznej kształtującej pozytywne postrzeganie starości w społeczeństwie i przygotowującej do starości;
 • integracyjne wycieczki oraz integracyjna impreza (m.in. z piknikiem, „grami ulicznymi”, śpiewaniem piosenek);
  poczęstunek na każdej formie wsparcia (m.in. kawa/herbata, zimna przekąska/ ciepły posiłek, wspaniałe wypieki, kiełbaski na imprezie integracyjnej);
 • książki z zakresu m.in. prawa konsumentów, bezpieczeństwa w internecie, bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej;
 • materiały szkoleniowe.

WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELA:

Parafi a Ewangelicko–Augsburska Świętej Trójcy
ul. Energetyków 8, 70-656 Szczecin,
e-mail: grupaseniorow@gmail.com

 AKTUALNOŚCI

KAMPANIA SPOŁECZNA CZAS START!

Już od 1 września 2021 r. Uczestnicy i Uczestniczki projektu mogą brać udział w tworzeniu kampanii społecznej kształtującej pozytywne postrzeganie starości w społeczeństwie i przygotowującej do starości. Kampania realizowana jest poprzez liczne, ciekawe działania, jak przykładowo akcji stop stereotypom, czy też tworzenia logo i plakatu kampanii. Całość zostanie podsumowana w trakcie wystawy powiązanej z debatą, a o jej terminie powiadomimy w późniejszym okresie.

PIERWSZE WARSZTATY MIĘDZYPOKOLENIOWE ZA NAMI

W dniu 22.08.2021 r. odbyły się pierwsze warsztaty międzypokoleniowe dla Uczestników projektu oraz grupy pośredniej pn. „Kreatywne odczytywanie tekstów literackich – bibliolog a bibliodrama”. Zapraszamy do zapisów na kolejne warsztaty, które cyklicznie odbywać się będą w każdą niedzielę od godziny 11.30. Najbliższe, 29.08.2021 r., planowane są o tematyce „Moja lekcja historii”. Będzie to wspaniałe wydarzenie w zakresie wymiany doświadczeń, wiedzy, umiejętności między osobami powyżej 60 roku życia, a osobami młodszymi.

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH / DYSKUSYJNYCH SPOTKAŃ PN/ „BEZPIECZNY SENIOR”

Ruszają zapisy na spotkania pn. „BEZPIECZNY SENIOR”. Planowane są one w każdy wtorek oraz czwartek. Każdy z Uczestników będzie miał możliwość wyboru interesujących go tematów spośród 40 paneli warsztatowo-dyskusyjnych. W wybranych spotkaniach wezmą również udział zaproszeni specjaliści, m.in. prawnik czy lekarz. W trakcie spotkań zapewnione zostanie wyżywienie, jak również niezbędne materiały do realizacji paneli.

ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ TEORETYCZNYCH

W dniu 26.07.2021 r. (I grupa) oraz 29.07.2021 r. (II grupa) rozpoczęły się szkolenia teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa. 30 Uczestniczek i Uczestników zostało podzielonych na 2 grupy. Każdego dnia szkoleniowego zapewnione zostanie wyżywienie, Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz niezbędną literaturę. Tematyka szkoleń, które planowane są po 16 dni dla każdej z grup, obejmuje m.in. Bezpieczeństwo w Internecie, Tworzenie grup sąsiedzkich – Dobry sąsiad – organizacja wzajemnej pomocy sąsiedzkiej, Bezpieczny opiekun – choroby bliskich a nasze bezpieczeństwo psychiczne, Bezpieczeństwo a relacje międzyludzkie w wieku senioralnym, Dostępność dla osób wieku senioralnym jako gwarancja bezpieczeństwa, Aspekty prawne – Prawa seniorów jako konsumenta, Samoobrona w teorii – kiedy mogę użyć siły?, Pierwsza pomoc, Przemoc domowa – jak ją rozpoznać? Jak sobie z nią radzić?, Mentalne przygotowanie do starości, Dbałość o bezpieczeństwo emocjonalne w procesie starzenia, Senior w ruchu drogowym – duże miasto a nasze bezpieczeństwo, Rodzaje oszust i metody działania w przypadku zagrożenia, Ja w grupie, jak radzić sobie w grupie nowych osób?

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZAKOŃCZONA

W dniach od 25.06.2021 r. do 09.07.2021 r. prowadzona była rekrutacja do projektu „Wieczna wiosna w jesieni życia – projekt przygotowujący do starości”. Po złożeniu formularzy przez Kandydatów / Kandydatki, ich ocenie, przygotowana została lista rankingowa, obejmująca 30 Uczestników / Uczestniczek, jak również lista rezerwowa. Gratulujemy przyjęcia do projektu oraz życzymy udanego w nim udziału.

PIKNIK / IMPREZA INTEGRACYJNA – 26.09.2021 r.

Wspaniała, międzypokoleniowa impreza już za nami! Co to było za wydarzenie! Dużo radości, uśmiechu, konkursy, gry uliczne, piknik i bardzo dobre nastroje. W ramach projektu została zorganizowana, w dniu 26.09.2021 r., impreza integracyjna w której udział wzięli członkowie grupy bezpośredniej i pośredniej projektu. Wydarzenie miało na celu wzmacnianie integracji międzypokoleniowej.

PIERWSZA MIĘDZYPOKOLENIOWA WYCIECZKA INTEGRACYJNA JUŻ ZA NAMI!

Dnia 02.10.2021 r. seniorzy wraz z osobami z grupy pośredniej uczestniczyli
w międzypokoleniowej wycieczce integracyjnej. Zorganizowana ona została przede wszystkim dla wzajemnej integracji. Był to strzał w dziesiątkę! Zarówno miejsce, Barlinek, jak i gospodarze spółdzielni socjalnej Promocjone.com zapewnili uczestnikom moc wspaniałych doznań. W podmiocie ekonomii społecznej zobaczyliśmy na czym polega praca na rzecz społeczności lokalnej, w tym seniorów. Uczestniczyliśmy w kreatywnych warsztatach pn. „Pamiątka z Barlinka”, które połączyły siły młodszych i starszych. Dodatkowo mogliśmy oko w oko porozmawiać z P. Elizą Chojnacką, lokalną pisarką, zarówno o jej twórczości, pisaniu, jak i o tym, jak hobby wpływa na bezpieczeństwo psychiczne.

ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ WYCIECZKĘ MIĘDZYPOKOLENIOWĄ

Już 09.10.2021 r. planowany jest kolejny wyjazd w ramach integracji międzypokoleniowej. Tym razem wybierzemy się do Goszkowa, do spółdzielni socjalnej „Promyk”. Oprócz zwiedzania spółdzielni, pysznego obiadu, planowane są również „warsztaty dyniowe”, które połączą tematykę kulinarną starszego pokolenia z wykorzystaniem dyni do celów dekoratorskich, co szczególnie upodobało sobie młodsze pokolenie. Serdecznie zapraszamy do zapisów. Wszelkich informacji udziela opiekun Klubu P. Sławomir Sikora.

Parafia
Ewangelicko-Augsburska
Świętej Trójcy w Szczecinie
ul. Energetyków 8
70-656 Szczecin

tel. +48 91 462 41 43
fax +48 91 462 44 22
parafia-szczecin@luteranie.pl
ks. Sławomir Janusz Sikora
+48 609 912 878
 
Konto:
KOD SWIFT:  BPKO PL PW
40 1020 4795 0000 9602 0004 1970
Regon 810883685
NIP 955-14-88-479