DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WIELOLETNI NA RZECZ OSÓB STARSZYCH „AKTYWNI+” NA LATA 2021–2025

„MIĘDZY POKOLENIAMI – program przygotowujący do starości”

DOFINANSOWANIE: 196 208,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 218 083,00 zł

MIĘDZY POKOLENIAMI – program przygotowujący do starości” realizowany jest przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy w Szczecinie w okresie 01.05.2022 r. do 31.12.2022 r. Główne cele projektu to:

CEL 1: Zwiększenie poziomu wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz poczucia bezpieczeństwa wśród 30 osób powyżej 60 roku życia ze Szczecina z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, do 31.12.2022 r.
CEL 2: Zwiększenie ilości działań o charakterze międzypokoleniowym i integracyjnym kierowanych dla 30 osób powyżej 60 roku życia ze Szczecina i 15 osób młodszych (8-59) zamieszkałych w Szczecinie do 31.12.2022 r.
CEL 3: POPRAWA wizerunku osoby starszej powyżej 60 roku życia wśród osób w różnych grupach wiekowych zamieszkałych w Szczecinie do 31.12.2022 r.

W RAMACH PROJEKTU BĘDĄ REALIZOWANE NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

 1. Szkolenia teoretyczne z bezpieczeństwa
 2. Warsztaty praktyczne / dyskusyjne spotkania pn. „BEZPIECZNY SENIOR”
 3. Spotkania treningowe wzmacniające „BEZPIECZNY SENIOR PRZEZ AKTYWNOŚĆ”
 4. Tematyczne warsztaty międzypokoleniowe
 5. Wycieczki i impreza integracyjna
 6. Kampania społeczna kształtująca pozytywne postrzeganie starości w społeczeństwie i przygotowująca do starości

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie mogą wziąć udział osoby powyżej 60 roku życia zamieszkałe w Szczecinie, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa, brać udział w działaniach międzypokoleniowych i integracyjnych oraz uczestniczyć w kampanii dot. poprawy wizerunku osoby starszej wśród osób w różnych grupach wiekowych.

Dodatkowo w projekcie wezmą udział osoby powyżej 8 roku życia, uczestniczące w międzypokoleniowych i integracyjnych formach wsparcia.

CO BĘDZIE EFEKTEM REALIZACJI PROJEKTU?

Efektem realizacji projektu będzie m.in. organizacja 132 inicjatyw z zakresu przygotowania do starości w obszarze bezpieczeństwa, integracji międzypokoleniowej oraz kształtowania pozytywnego wizerunku osób starszych, utworzenie KLUBU międzypokoleniowego „PLUS I MINUS 60”.

 CO OFERUJE UDZIAŁ W PROJEKCIE?

 • uczestnictwo w szkoleniu teoretycznym z zakresu bezpieczeństwa (wybrana tematyka: „uczciwa” reklama, bezpieczeństwo w sieci, tworzenie grup sąsiedzkich, podpis elektroniczny oraz aplikacje dla seniorów, itp.);
 • uczestnictwo w warsztatach praktycznych/dyskusyjnych spotkaniach „Bezpieczny senior” (tematyka do wyboru spośród ponad 40 tematów: niebezpieczne nawyki żywieniowe, trening mentalny, zabiegi opiekuńcze, itp.);
 • uczestnictwo we wzmacniających spotkaniach treningowych;
 • uczestnictwo w tematycznych warsztatach międzypokoleniowych (tematyka do wyboru: wieńce – od tradycji do nowoczesnych wzorów, decoupage, międypokoleniowe karaoke, moja lekcja historii, itp.);
 • udział w realizacji kampanii społecznej kształtującej pozytywne postrzeganie starości w społeczeństwie i przygotowującej do starości;
 • integracyjne wycieczki oraz integracyjna impreza (m.in. z piknikiem, „grami ulicznymi”, śpiewaniem piosenek);
 • poczęstunek na każdej formie wsparcia (m.in. kawa/herbata, zimna przekąska/ ciepły posiłek, słodkości, kiełbaski na imprezie integracyjnej);
 • książki dostosowane do tematyki szkoleń;
 • materiały szkoleniowe.

WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELA:

Parafi a Ewangelicko–Augsburska Świętej Trójcy
ul. Energetyków 8, 70-656 Szczecin,
e-mail: grupaseniorow@gmail.com

PLIKI DO POBRANIA:

 AKTUALNOŚCI

1. REKRUTACJA DO PROJEKTU ZAKOŃCZONA

W dniach od 13.06.2022 r. do 14.07.2022 r. prowadzona była rekrutacja do projektu „MIĘDZY POKOLENIAMI – program przygotowujący do starości”. Po złożeniu formularzy przez Kandydatów / Kandydatki, ich ocenie, przygotowana została lista rankingowa, obejmująca 30 Uczestników / Uczestniczek, jak również lista rezerwowa. Gratulujemy przyjęcia do projektu oraz życzymy udanego w nim udziału.

2. ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ TEORETYCZNYCH

Informujemy, że dniu 27.07.2022 r. (I grupa) oraz 28.07.202w r. (II grupa) rozpoczną się szkolenia teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa. 30 Uczestniczek i Uczestników zostanie podzielonych na 2 grupy. Każdego dnia szkoleniowego zapewnione zostanie wyżywienie, Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz niezbędną literaturę. Tematyka szkoleń, które planowane są po 16 dni dla każdej z grup, obejmuje m.in. bezpieczeństwo w Internecie, tworzenie grup sąsiedzkich, mentalne przygotowanie do starości.

Parafia
Ewangelicko-Augsburska
Świętej Trójcy w Szczecinie
ul. Energetyków 8
70-656 Szczecin

tel. +48 91 462 41 43
fax +48 91 462 44 22
parafia-szczecin@luteranie.pl
ks. Sławomir Janusz Sikora
+48 609 912 878
 
Konto:
KOD SWIFT:  BPKO PL PW
40 1020 4795 0000 9602 0004 1970
Regon 810883685
NIP 955-14-88-479