DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WIELOLETNI NA RZECZ OSÓB STARSZYCH „AKTYWNI+” NA LATA 2021–2025

„MIĘDZY POKOLENIAMI – program przygotowujący do starości”

DOFINANSOWANIE: 196 208,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 218 083,00 zł

MIĘDZY POKOLENIAMI – program przygotowujący do starości” realizowany jest przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy w Szczecinie w okresie 01.05.2022 r. do 31.12.2022 r. Główne cele projektu to:

CEL 1: Zwiększenie poziomu wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz poczucia bezpieczeństwa wśród 30 osób powyżej 60 roku życia ze Szczecina z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, do 31.12.2022 r.
CEL 2: Zwiększenie ilości działań o charakterze międzypokoleniowym i integracyjnym kierowanych dla 30 osób powyżej 60 roku życia ze Szczecina i 15 osób młodszych (8-59) zamieszkałych w Szczecinie do 31.12.2022 r.
CEL 3: POPRAWA wizerunku osoby starszej powyżej 60 roku życia wśród osób w różnych grupach wiekowych zamieszkałych w Szczecinie do 31.12.2022 r.

W RAMACH PROJEKTU BĘDĄ REALIZOWANE NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

 1. Szkolenia teoretyczne z bezpieczeństwa
 2. Warsztaty praktyczne / dyskusyjne spotkania pn. „BEZPIECZNY SENIOR”
 3. Spotkania treningowe wzmacniające „BEZPIECZNY SENIOR PRZEZ AKTYWNOŚĆ”
 4. Tematyczne warsztaty międzypokoleniowe
 5. Wycieczki i impreza integracyjna
 6. Kampania społeczna kształtująca pozytywne postrzeganie starości w społeczeństwie i przygotowująca do starości

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie mogą wziąć udział osoby powyżej 60 roku życia zamieszkałe w Szczecinie, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa, brać udział w działaniach międzypokoleniowych i integracyjnych oraz uczestniczyć w kampanii dot. poprawy wizerunku osoby starszej wśród osób w różnych grupach wiekowych.

Dodatkowo w projekcie wezmą udział osoby powyżej 8 roku życia, uczestniczące w międzypokoleniowych i integracyjnych formach wsparcia.

CO BĘDZIE EFEKTEM REALIZACJI PROJEKTU?

Efektem realizacji projektu będzie m.in. organizacja 132 inicjatyw z zakresu przygotowania do starości w obszarze bezpieczeństwa, integracji międzypokoleniowej oraz kształtowania pozytywnego wizerunku osób starszych, utworzenie KLUBU międzypokoleniowego „PLUS I MINUS 60”.

 CO OFERUJE UDZIAŁ W PROJEKCIE?

 • uczestnictwo w szkoleniu teoretycznym z zakresu bezpieczeństwa (wybrana tematyka: „uczciwa” reklama, bezpieczeństwo w sieci, tworzenie grup sąsiedzkich, podpis elektroniczny oraz aplikacje dla seniorów, itp.);
 • uczestnictwo w warsztatach praktycznych/dyskusyjnych spotkaniach „Bezpieczny senior” (tematyka do wyboru spośród ponad 40 tematów: niebezpieczne nawyki żywieniowe, trening mentalny, zabiegi opiekuńcze, itp.);
 • uczestnictwo we wzmacniających spotkaniach treningowych;
 • uczestnictwo w tematycznych warsztatach międzypokoleniowych (tematyka do wyboru: wieńce – od tradycji do nowoczesnych wzorów, decoupage, międypokoleniowe karaoke, moja lekcja historii, itp.);
 • udział w realizacji kampanii społecznej kształtującej pozytywne postrzeganie starości w społeczeństwie i przygotowującej do starości;
 • integracyjne wycieczki oraz integracyjna impreza (m.in. z piknikiem, „grami ulicznymi”, śpiewaniem piosenek);
 • poczęstunek na każdej formie wsparcia (m.in. kawa/herbata, zimna przekąska/ ciepły posiłek, słodkości, kiełbaski na imprezie integracyjnej);
 • książki dostosowane do tematyki szkoleń;
 • materiały szkoleniowe.

WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELA:

Parafi a Ewangelicko–Augsburska Świętej Trójcy
ul. Energetyków 8, 70-656 Szczecin,
e-mail: grupaseniorow@gmail.com

PLIKI DO POBRANIA:

 AKTUALNOŚCI

WYCIECZKA MIĘDZYPOKOLENIOWA DO GOSZKOWA
W dniu 17.10.2022 r. uczestnicy projektu oraz osoby biorące w nim udział z grupy pośredniej uczestniczyli w drugiej już wycieczce integracyjnej. Tym razem wspaniale przyjęła nas Spółdzielnia Socjalna „PROMYK” z Goszkowa. Przygotowane zostały warsztaty z jesiennej makramy. Zostaliśmy ugoszczeni również wspaniałym obiadem, pachnącymi jesienią ciastami oraz ciepłą kawa i herbatą. Mieliśmy okazję poznać uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, co było niezwykle cennym doświadczeniem zarówno dla młodszych, jak i dla starszych uczestników projektu.

 

ZAJĘCIA SPORTOWE
W dniu 28.10.2022 r. rozpoczęliśmy cykl treningów wzmacniających „Bezpieczny senior przez aktywność”. Harmonogramy, wraz z dokładnym miejscem realizacji zajęć zostały przesłane na Państwa adresy. Zajęcia sportowe miały na celu poprawić kondycje seniorów oraz zapewnić większe poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.

 

ANIMACJE W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ
Przypominamy, że co środę spotykamy się na warsztatach z tworzenia kampanii społecznej. Na kolejnych zajęciach będziemy przygotowywać i opracowywać pytania do wywiadów. Kolejny etap to już nagrywanie przez nas filmów, wywiadów z seniorami o postrzeganiu starości i o tym, co mogą wzajemnie dać różnym pokoleniom. Zapraszamy serdecznie co uczestnictwa!

 

ZAPROSZENIE NA DEBATĘ
Szanowni Państwo! Zapraszamy dnia 20.12.2022 r. na wystawę, połączoną z debatę, która będzie możliwością zaprezentowania kampanii społecznej realizowanej w ramach projektu, jej efektów, zrealizowanych akcji. Liczymy na Państwa obecność w tym dniu – zarówno naszych seniorów, jak i uczestników grupy pośredniej oraz członków społeczności lokalnej.

 

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ
Powoli zbliżamy się do końca realizacji projektu. Miło nam poinformować, że zrealizowaliśmy już większość działań merytorycznych, w tym całości zrealizowaliśmy działania szkoleniowe teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa (192 godziny) oraz działania międzypokoleniowe (80 godzin dydaktycznych). Powoli zbliżamy się do końcowego podsumowania całych działań i sporządzania sprawozdania z realizacji.

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY MIĘDZYPOKOLENIOWE
Od 2.10.2022 r. zapraszamy na cotygodniowe warsztaty międzypokoleniowe, odbywające się w niedziele od godziny 11.30. Tematyczne warsztaty co cykl 20 spotkań których celem jest wymiana doświadczeń międzypokoleniowych na rzecz rozwoju młodszych pokoleń, oswajania się z tematem starości, wzajemnego poznawania się. Pierwsze spotkanie nosi tytuł: „Moja lekcja historii. Warsztaty z rekonstrukcji historycznych na podstawie inspiracji włoskim barokiem. Dolce vita!”, a dodatkowo dla uatrakcyjnienia zaproszony zostanie gość, Pani Jadwiga Surowiec. Pyszny catering oraz mile spędzony czas gwarantowany! Zapraszamy serdecznie☺

 

RUSZYŁY ZAPISY NA WYCIECZKI
Zapraszamy do zapisu na wycieczki międzypokoleniowe. Pierwsza z nich odbędzie się 10.10.2022 r., wyjazd o godzinie 8.00. Wycieczka wraz z warsztatami odbędzie się do Lubiechowa Dolnego, Fundacja Kuźnia Rzemiosł Dawnych. Plan wyjazdu obejmuje m.in. międzypokoleniowe warsztaty „dawne metody przygotowywania i konserwowania żywności”, możliwość strzelania z łuku. Kolejny wyjazd odbędzie się 17.10.2022 r. do Spółdzielni Socjalnej „PROMYK” do Goszkowa, gdzie m.in. odbędą się warsztaty z przygotowywania jesiennej makramy. Zapisów dokonuje opiekun klubu, Pani Julita Stańczuk.

 

PIERWSZA WYCIECZKA ZA NAMI! 10.10.2022 r.
Było dużo emocji i zachwytu! Pierwsza wycieczka za nami! W dniu 10.10.2022 r. odwiedziliśmy Fundację Kuźnia Rzemiosł Dawnych. Podczas wycieczki uczestniczyliśmy m.in.
w międzypokoleniowych warsztatach „dawne metody przygotowywania i konserwowania żywności”. Dziękujemy za miłe przyjęcie!

 

ROZPOCZĘCIE WARSZTATÓW PRAKTYCZNYCH / DYSKUSYJNYCH SPOTKAŃ PN. „BEZPIECZNY SENIOR”
Ruszają zapisy na spotkania pn. „BEZPIECZNY SENIOR”. Planowane są one w każdy wtorek oraz czwartek, w godzinach porannych (10.30-13.30) oraz popołudniowych (14.30-17.30), od 13.09.2022 r. Każdy z Uczestników będzie miał możliwość wyboru interesujących go tematów spośród aż 40 paneli warsztatowo-dyskusyjnych. W wybranych spotkaniach wezmą udział bardzo ciekawi specjaliści np. prawnik, pozwoli to na prowadzenie zajęć praktycznych o zaawansowanym poziomie. W trakcie spotkań zapewniony zostanie catering, jak również niezbędne materiały do realizacji paneli.

 

PIKNIK już za nami!
W dniu 15.09.2022 r. na ogrodzie przy Parafii odbyła się międzypokoleniowa impreza integracyjna (piknik). Uczestnicy projektu wraz z uczestnikami z grupy pośredniej mieli możliwość skosztować przygotowany przepyszny catering, a także uczestniczyć w licznych atrakcjach. Animatorzy przygotowali gry uliczne oraz różne zabawy na świeżym powietrzu, które cieszyły się wielkim powodzeniem. Było dużo śmiechu, zabawy, rywalizacji, jednym słowem – międzypokoleniowej integracji. Gry uliczne były prowadzone w sposób ciągły i w tym samym czasie dla różnych grup. Dodatkowo, w ramach prowadzonej animacji dzieci mogły pomalować swoje twarze i wykonać wesoły, zmywalny tatuaż, co uatrakcyjniło prowadzone animacje.

Parafia
Ewangelicko-Augsburska
Świętej Trójcy w Szczecinie
ul. Energetyków 8
70-656 Szczecin

tel. +48 91 462 41 43
fax +48 91 462 44 22
parafia-szczecin@luteranie.pl
ks. Sławomir Janusz Sikora
+48 609 912 878
 
Konto:
KOD SWIFT:  BPKO PL PW
40 1020 4795 0000 9602 0004 1970
Regon 810883685
NIP 955-14-88-479