Nasza wiara


Kościół Ewangelicko – Augsburski inaczej Luterański wywodzi się z XVI wiecznej Reformacji zapoczątkowanej przez augastiańskiego mnicha ks. dra Marcina Lutra. 31 października 1517 roku na drzwiach Kościoła Zamkowego w Wittenberdze przybił 95 tez, które sprzeciwiały się praktykom odpustowym. Jego przekonania o tym, że zbawienie jest podarowane człowiekowi przez Boga, dzięki męczeńskiej śmierci Syna Bożego Jezusa Chrystusa, wyrastały z wnikliwej lektury Pisma Świętego, która dla luteranów jest jedynym źródłem wiary. Zasada Sola Scriptura (tylko Pismo Święte), obok Sola fide et sola gratia (tylko z łaski przez wiarę), Sola Christus (tylko Chrystus) i Solum Verbum (tylko przez Słowo), stanowi podstawową zasadę wiary.

Parafia
Ewangelicko-Augsburska
Świętej Trójcy w Szczecinie
ul. Energetyków 8
70-656 Szczecin

tel. +48 91 462 41 43
fax +48 91 462 44 22
parafia-szczecin@luteranie.pl
ks. Sławomir Janusz Sikora
+48 609 912 878
 
Konto:
KOD SWIFT:  BPKO PL PW
40 1020 4795 0000 9602 0004 1970
Regon 810883685
NIP 955-14-88-479