Obiekty


 

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Szczecinie organizuje nabożeństwa w trzech miastach: w Szczecinie, Trzebiatowie i Kłodzinie (wieś niedaleko Pyrzyc).
Kościół Świętej Trójcy w Szczecinie jest neogotycką budowlą, wzniesioną na gruzach Kościoła z XIV w., zaprojektowaną przez wybitnego przedwojennego architekta Wilhelma Meyer-Schwartau’a. Kościół został poświęcony w 1896 roku i do dziś nieprzerwanie służy szczecińskim ewangelikom.
Kościół św. Jana w Trzebiatowie wybudowany był 1905 roku i pierwotnie należał do staroluteran.
W Kłodzinie nabożeństwa prowadzone są w kaplicy cmentarnej.
Parafia posiada również trzy obiekty, które związane są z postacią niemieckiego pastora, Dietricha Bonhoeffera. Są to: Dom Bonhoeffera, Centrum Studiów i Spotkań im. Bonhoeffera oraz Ogród Ciszy i Medytacji im. ks. Dietricha Bonhoeffera w Szczecinie Zdrojach.
Przylegający do kościoła Świętej Trójcy Dom Bonhoeffera, został wybudowany w 1995 roku. Stanowi on centrum parafialne – z salą spotkań, wirydarzem, salkami katechetycznymi dla dzieci oraz pokojami gościnnymi.
Międzynarodowe Centrum Studiów i Spotkań im. Bonhoeffera przy ul. Piotra Skargi 32 pełniło określoną w nazwie rolę przez kilkanaście lat.  Od 2017 roku prowadzona jest tu działalność edukacyjna. 
W historycznym miejscu, gdzie przed wojną prowadzone było Seminarium Kaznodziejskie w Finkenwalde (dziś Szczecin Zdroje), w 2012 roku otworzony został Ogród Ciszy i Medytacji im. ks. Dietricha Bonhoeffera.

Ogród ciszy i medytacji im. ks. dra Dietricha Bonhoeffera w Szczecinie Zdrojach w historycznym miejscu pamięci prowadzenia Seminarium Kaznodziejskiego


W tym miejscu w roku 1935 niemiecki ewangelicki duchowny ks. dr Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) założył Seminarium Kaznodziejskie kształcące duchownych Kościoła Wyznającego (Bekennende Kirche). Kościół ten powstał jako przeciwwaga wewnątrz Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego dla pozostającego pod wpływem narodowych socjalistów oficjalnego „Kościoła Rzeszy” – „Niemieckich Chrześcijan” (Deutsche Christen). W Seminarium Kaznodziejskim panowała szczególna atmosfera medytacji oraz otwartości na drugiego człowieka, wyrażana w codziennej modlitwie wstawienniczej, a także przez wzajemne wyznawanie sobie grzechów. Sam Bonhoeffer określił później lata spędzone w Finkenwalde jako okres najpełniejszy w aspekcie ludzkim i zawodowym. Tu powstały dzieła: „Życie wspólne” („Gemeinsames Leben”) oraz „Naśladowanie” („Nachfolge”). Seminarium został zamknięte przez Gestapo we wrześniu 1937 roku. Dietrich Bonhoeffer został zamordowany  przez nazistów  na miesiąc przed końcem wojny za udział w ruchu oporu. Wypędzenie seminarzystów skutecznie przyczyniło się do eliminacji tego miejsca z jego historii w Szczecinie Zdrojach na wiele dziesiątków lat. Jednak żywa pamięć o jego twórcy, którym był teolog dr Dietrich Bonhoeffer, człowiek wielkiego formatu, humanista walczący o prawdę swoich przekonań, za które odebrano mu życie, pozwoliła nam wrócić tutaj, aby móc upamiętnić to szczególne w życiu Bonhoeffera miejsce. W 2002 roku w ramach międzynarodowego projektu młodzieży ze szkół ogrodniczych w Hamburgu i Szczecinie powstało tu miejsce pamięci. W 2007 roku ogłoszony został konkurs dla uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Szczecinie pod hasłem: „Patrzeć w  przeszłość i widzieć przyszłość”. Zadaniem uczniów było przygotowanie projektu zagospodarowania tego terenu jako miejsca pamięci i wyciszenia. 9 czerwca 2012 dokonano otwarcia „Ogrodu ciszy i medytacji im. ks. Dietricha Bonhoeffera” jako miejsca dostępnego dla wszystkich, którzy chcieliby doświadczyć choćby w niewielkim stopniu niezwykłej atmosfery, która panowała w Seminarium Kaznodziejskim. Ogród jest integralną częścią Projektu Bonhoefferowskiego w Szczecinie, w ramach którego powstało także Międzynarodowe Centrum Studiów i Spotkań im. D. Bonhoeffera przy ul. P. Skargi 32, stanowiące przestrzeń dla budowania otwartości i tolerancji w ramach współpracy międzynarodowej oraz współczesnej refleksji nad życiem i dziełem Dietricha Bonhoeffera. Projekt Ogrodu został zrealizowany dzięki środkom finansowym zorganizowanym przez „Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Centrum Studiów i Spotkań im. Dietricha Bonhoeffera w Szczecinie” z siedzibą w Hamburgu oraz dzięki zaangażowaniu Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Szczecinie. Dzieło Dietricha Bonhoeffera stanowi do dzisiaj inspirację dla wielu ludzi na całym świecie bez względu na wyznanie do refleksji nad wiarą, odpowiedzialnością i odwagą człowieka w społeczeństwie.

Międzynarodowe Centrum Studiów i Spotkań


 

Międzynarodowe Centrum Studiów i Spotkań im. Dietricha Bonhoeffera to obiekt należący do Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Szczecinie. Znajduje się on w centrum miasta przy ul. Piotra Skargi 32, tuż nieopodal Jasnych Błoni i Parku Kasprowicza. Obiekt został gruntownie odremontowany i przystosowany do przyjmowania gości indywidualnych oraz grup. Od jesieni 2003 roku wykorzystywany był jako Centrum Studiów i Spotkań. Obecnie prowadzona jest tu działalność edukacyjna.

Parafia
Ewangelicko-Augsburska
Świętej Trójcy w Szczecinie
ul. Energetyków 8
70-656 Szczecin

tel. +48 91 462 41 43
fax +48 91 462 44 22
parafia-szczecin@luteranie.pl
ks. Sławomir Janusz Sikora
+48 609 912 878
 
Konto:
KOD SWIFT:  BPKO PL PW
40 1020 4795 0000 9602 0004 1970
Regon 810883685
NIP 955-14-88-479