„17 grudnia 1896 roku pochód zatrzymał się przed głównym portalem. Kierownik budowy Pan Bold wystąpił naprzód i przekazał klucze nowego kościoła architektowi miasta Meyerowi, a ten wraz z  przemówieniem wręczył Panu generalnemu superintendowi dr Pötterowi, od którego ten klucz przyjął pastor Müller i otworzył drzwi kościelne, po czym goście udali się do jasno oświetlonego kościoła, który zapełnił się biorącymi udział w  nabożeństwie. Uroczystość kościelna rozpoczęła się śpiewem chóru {Otwórzcie się szeroko podwoje świątyń bram} po czym zbór zaintonował {Jak mam powitać Ciebie} …”.

Tak poświęcenie Kościoła św. Gertrudy opisała gazeta „Neue Stettiner Zeitung”. Kościół zaprojektowany przez Wilhelma Meyera – Szwartau, przedwojennego architekta miejskiego, stanął na miejscu rozebranej świątyni pochodzącej z XIV w. Kiedy w XVI w. w  Szczecinie pojawili się pierwsi kaznodzieje reformacyjni, wkrótce nabożeństwa w św. Gertrudzie prowadzone były zgodnie z  tradycją ewangelicką (od 1523 roku). Przed wojną parafia liczyła ok. 10 000 osób, była jedną z 15 parafii ewangelickich w Szczecinie. Po 1945 roku sytuacja się zmieniła, ale nadal kontynuowane były w tym miejscu modlitwy ewangelickie. Jesienią 1960 roku na Łasztownię przeprowadzili się z  ul. Wawrzyniaka polscy ewangelicy, którzy tworzyli polską parafię od 1945 roku. Kościół przyjął nazwę Świętej Trójcy.

10 i 11 września zorganizowane były obchody 120 lecia poświęcenia Kościoła Świętej Trójcy (dawniej św. Gertrudy). Historię Kościoła na Łasztowni (dzielnica Szczecina) przybliżył parafianin Piotr Kupski, który od wielu lat bada powojenne dzieje ewangelików w stolicy Pomorza. Następnie w Kościele otwarto wystawę „Wilhelm Meyer dla Szczecina. Szczecin dla Wilhelma Meyera”, którą obejrzeliśmy dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „NaszeWycieczki.pl”. Architekt zaprojektował wiele znaczących budowli w mieście, jak Wały Chrobrego (do dzisiaj jedne z najbardziej reprezentatywnych miejsc odwiedzanych przez turystów) czy kaplica na Cmentarzu Centralnym (jeden z największych cmentarzy w Europie). Po przerwie na kawę i ciasta, uczestnicy jubileuszu wysłuchali koncertu chóru mieszanego oraz męskiego z Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Goleszowie. Chór zaśpiewał między innymi „Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony” ks. Dietricha Bonhoeffera, która jest bardzo ważną pieśnią na lokalnego zboru. Wspólne popołudnie zakończyło się grillem i rozmowami przy stołach. Równolegle do programu dla dorosłych, prowadzone były zajęcia dla dzieci. Oprócz wysłuchania opowiadania misyjnego, wspólnego śpiewu i zabaw, najmłodsi wykonywali makiety kościoła pod okiem architektów Grażyny i Lechosława Czerników.

W niedzielę odbyło się uroczyste nabożeństwo, w czasie którego kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP, a po nabożeństwie słowa pozdrowienia wygłosił ks. bp Waldemar Pytel Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej, ks. dr Christopher Ehricht z Greifswaldu oraz Prezes Rady Parafialnej Alfred Smolczyński. W czasie nabożeństwa śpiewał również chór z Goleszowa. Rozpoczął od pieśni „Dziękujmy Bogu wraz”, która była śpiewana 120 lat temu w czasie poświęcenia Kościoła św. Gertrudy.

Na zakończenie uroczystości był czas rozmów przy stołach w ogrodzie parafialnym przy pięknej pogodzie. Niespodzianką dla wszystkich był tort ze świecami z okazji 120 lat Kościoła.

Parafia w Szczecinie liczy dziś 430 osób. Posiada filiały w Trzebiatowie oraz w Kłodzinie, dwa razy w miesiącu organizuje nabożeństwa w języku niemieckim. Jest jedną z dwóch parafii ewangelickich w Województwie Zachodniopomorskim (Szczecin i Koszalin). Co roku organizuje wiele wydarzeń międzynarodowych, ekumenicznych i kulturalnych, m. in.: Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie, letni obóz dla dzieci z Diecezji Wrocławskiej, prowadzi projekt diakonijny „Grupa Pomocowa – 60 uśmiechów”, przygotowujący osoby powyżej 60 roku życia do wolontariatu wśród osób potrzebujących (projekt realizowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), a członkowie parafii są współprowadzącymi Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin w Karpaczu.