Dzisiejsza pierwsza niedziela adwentu była bardzo ważnym dniem dla naszej parafii. Po nabożeństwie odbyły się wybory do Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów do Synodu Diecezji Wrocławskiej.

Rada Parafialna składa się z 12 osób: 7 radnych ze Szczecina z grupy polskojęzycznej, 1 przedstawiciela grupy niemieckojęzycznej ze Szczecina, 1 radnego z filiału z Kłodzina i 1 z Trzebiatowa oraz 2 duchownych. Spośród 13 kandydatów, w dniu dzisiejszym wybrano 7 radnych.

Komisja Rewizyjna, do której obowiązków należy sprawdzanie finansów naszej parafii (np. zgodność wydatków z preliminarzem, poprawność i zgodność rachunków itp.) oraz zasadności uchwał Rady Parafialnej, składa się z 3 osób. W dniu dzisiejszym, wybrano spośród 4 kandydatów 3 członków komisji.

Do Synodu Diecezji Wrocławskiej spośród 7 kandydatów wybrano 5 delegatów.

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy wiele Bożego błogosławieństwa.