Kolejne polsko-niemieckie spotkanie tzw. Grupy Roboczej pracującej w ramach partnerstwa pomiędzy: Nordkirche w Niemczech oraz Diecezją Pomorsko-Wielkopolską i Wrocławską w Polsce odbyło się 4 marca br. Gospodarzem był ks. Wojciech Froehlich ze Słupska.
Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć nowo wyremontowane Słupskie Centrum Diakonii i Dialogu działające przy parafii ewangelickiej. W programie była również agenda polsko-niemieckiego spotkania grup kierowniczych, które odbędzie się w listopadzie w Schwerin.

Na zdjęciu od prawej: Izabela Główka-Sokołowka, Bernard Riedel, Izabela Sikora, Gerrit Marx, Janusz Staszczak, Tatjana Stein.