Piątek, 01.12, godz.18:00. Postać ks. D. Cramera przedstawi dr M.Gierke. Wstęp wolny.
Wykładowi towarzyszyć będzie wystawa starych druków – dzieł autorstwa Cramera oraz pochodzących z jego prywatnej biblioteki.
 
W ramach obchodów 500-lecia Reformacji w Szczecinie, w piątek 1 grudnia w sali im. Zbigniewa Herberta w Książnicy Pomorskiej odbędzie się wykład poświęcony życiu i twórczości ks. Daniela Cramera (1568-1637) – teologa protestanckiego, doktora historii, pastora kościoła mariackiego w Szczecinie, wykładowcy na uniwersytecie w Wittenberdze i w szczecińskim Pedagogium. (Podano za: Internetowa Encyklopedia Szczecina Pomeranica.pl).

Wykład poprowadzi Michał Gierke – doktor nauk humanistycznych, historyk i archeolog, bibliotekarz Oddziału Rękopisów i Starych Druków Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. (Podano za: Internetowa Encyklopedia Szczecina  Pomeranica.pl).

Daniel Cramer urodził w 1568 roku w Reczu, w rodzinie tamtejszego pastora. Edukację rozpoczął w rodzinnym mieście, a następnie pobierał nauki w Gorzowie, szczecińskim Pedagogium i Gimnazjum Akademickim w Gdańsku. Studia odbył na uniwersytecie w Rostocku, gdzie otrzymał tytuł magistra.
W 1594 roku rozpoczął pracę w szczecińskim Pedagogium, a trzy lata później został też kaznodzieją na tutejszym książęcym dworze i archidiakonem w Kościele Mariackim. Tutaj też objął posadę pastora. Był również asesorem Konsystorza Ewangelickiego.
W 1598 roku uzyskał tytuł doktora teologii na uniwersytecie w Wittenberdze. Cieszył się opinią znakomitego teologa i uczonego. Był autorem szeregu pism polemicznych, skierowanych m. in. przeciwko jezuitom.

W 1601 roku teolog wszedł w polemikę z księdzem Piotrem Skargą. Kwestia polemiki ciągnęła się przez kilka lat, angażując osoby najważniejsze w państwie. Król polski wystosował pismo do księcia Barnima X, w którym wyraził oburzenie na poczynania Cramera.

Daniel Cramer był autorem wielu prac filozoficznych i teologicznych. Napisał dzieło historyczne o Kościele na Pomorzu: „Das Grosse Pomrische Kirchen Chronicon”, obejmujące czasy od pierwszej misji chrystianizacyjnej św. Ottona z Bambergu (1124) po rok śmierci księcia Ulryka (1622).

Daniel Cramer zmarł 5 października 1637 roku w Szczecinie. (Podano za: Pomeranica.pl)

Na wykład zapraszają: Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Szczecinie oraz Książnica Pomorska!
Wstęp wolny.

Grafika pochodzi z: Internetowa Encyklopedia Szczecina Pomeranica.pl