Jubileuszowy XXX Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin w Karpaczu odbył się w dniach 12-20 sierpnia 2023 roku. Uczestniczyły w nim osoby z różnych parafii i diecezji, w tym 30 z naszej parafii Świętej Trójcy w Szczecinie.
Wydarzenie jest rodzajem wczasów z Bożym Słowem, wśród niezwykłych ludzi. Ma charakter międzypokoleniowy, integracyjny, a uczestnikiem może być każdy chętny, nie tylko rodziny.

W nabożeństwie na rozpoczęcie Tygodnia udział wzięli udział pomysłodawcy sierpniowych spotkań w Karpaczu: ks. Piotr Gaś – obecnie proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Warszawie i ks. Małgorzata Gaś – niegdyś duchowni w szczecińskiej parafii. Obecni byli także: proboszcz parafii Wang ks. Edwin Pech, proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Szczecinie ks. Sławomir Janusz Sikora oraz ks. Paweł Meler z Kościoła Pokoju w Świdnicy. Kazanie wygłosił ks. Piotr Gaś.

Każdy poranek po śniadaniu wypełniony był muzyką i śpiewem w wykonaniu zespołu w składzie: Adam Świderski – instrumenty klawiszowe, Zuzanna Świderska – wokal, Agnieszka Kupska – wokal, Tomasz Burchardt – gitara basowa, ks. Sławomir Sikora – cajon, Maksymilian Staniszewski – gitara basowa (gościnnie). Uczestnicy Tygodnia chętnie uczestniczyli w tym muzycznym, przepełnionym śpiewem powitaniu dnia.

Poranne rozważania prowadzili: ks. Małgorzata Gaś, ks. Izabela Sikora, Adam Świderski, Iwona Holeksa-Matuszek, Joanna Korsan-Brzastowska, ks. Edwin Pech

Godziny okołopołudniowe przebiegały pod znakiem pracy w grupach: dziecięcej, młodzieżowej i dla dorosłych. U dzieci wątkiem przewodnim były rzeki, u młodzieży woda,  zaś dorosłym przyświecało hasło roku: „Tyś Pan, który mnie widzi”. Zajęcia biblijne z dorosłymi prowadzili: ks. Izabela Sikora oraz ks. Sławomir Sikora.

Poobiedni czas wypełniały wędrówki w góry, wycieczki, rozmowy i integracyjne aktywności! Odwiedziliśmy Książęce Skały, górskie wodospady, Samotnię, Borowy Jar, schronisko Perła Zachodu. W czwartek odbyła się całodzienna wycieczka autokarowa: zwiedziliśmy wieżę książęcą w Siedlęcinie z 1314 roku – obecnie zabytek jest własnością fundacji „Zamek Chudów”; zaporę wodną Bobrowice oraz ruiny najstarszego na Śląsku, liczącego 850 lat,  murowanego zamku Wleń (Lenno). Przewodniczką podczas wycieczek była Olga Danko.
Alternatywnie odbyła się wędrówka górska trasą Biały Jar, Łomniczka, Dom Sląski, Lučni Bouda, Polana, Karpacz.

Wieczorami spotykaliśmy się w niezwykłym kościele Wang na podsumowaniu dnia, uczestnicząc w modlitwie i śpiewie. Psalmy podczas nabożeństw i spotkań w kościele Wang śpiewała Barbara Listowska z naszej parafii.

Ostatni, sobotni wieczór miał szczególny charakter, odbył się bowiem wieczór talentów. Po nim biskup Diecezji Wrocławskiej, ks. Waldemar Pytel, podziękował zaangażowanym osobom za przygotowanie i poprowadzenie jubileuszowego, 30. Tygodnia Ewangelizacyjnego dla Rodzin w Karpaczu. Podziękowania otrzymali, jak każdego roku, od 30 lat: proboszcz parafii Wang ks. Edwin Pech i jego małżonka Bogusława. Zajęcia z dziećmi przygotowali i prowadzili Katarzyna Luc, Katarzyna Bruzi, Dorota Kózka-Burchardt, Agnieszka Kupska, Marek Stawarczyk i Adam Świderski. Służbę wśród młodzieży sprawowali: ks. Paweł Meler – duszpasterz młodzieżowy Diecezji Wrocławskiej, ks. Marek Bożek i ks. Marta Zachraj – Mikołajczyk.

Podziękowania dla ks. biskupa Waldemara Pytla, który każdego roku udziela istotnego wsparcia i pomocy organizatorom Tygodnia, złożył ks. Sławomir Janusz Sikora, Przewodniczący Komisji Ewangelizacyjno – Misyjnej Diecezji Wrocławskiej. Równie serdeczne podziękowania skierował do kurator Diecezji Wrocławskiej, Katarzyny Bruzi.

Nabożeństwo na koniec jubileuszowego Tygodnia Ewangelizacyjnego miało niezwykle uroczysty charakter. Wzięli w  nim udział duchowni: biskup naszego Kościoła w Polsce ks. Jerzy Samiec, biskup Diecezji Wrocławskiej ks. Waldemar Pytel, ks. Izabela Sikora, ks. Sławomir Sikora i ks. Marek Bożyk. Kazanie wygłosił ks. bp. Jerzy Samiec.

Przez ostatnie dwa dni towarzyszyła nam ekipa Telewizji Polskiej, która realizowała program poświęcony Jubileuszowi Tygodnia Ewangelizacyjnego dla Rodzin w Karpaczu. Emisja reportażu  odbędzie się 12 września br. o godz. 6:20 w TVP2.

Za nami cudowny czas: śpiewu, rozmów, dyskusji, wędrówek i bycia blisko siebie. Dziękujemy bardzo wszystkim współpracownikom oraz uczestnikom za ten niezwykły czas. Do zobaczenia za rok! Już teraz zapraszamy na TEdR 2024, który odbędzie się w dniach od 10 do 18 sierpnia 2024 roku!

05.06.2023

Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin w Karpaczu. Komisja Ewangelizacyjno – Misyjna Diecezji Wrocławskiej zaprasza na XXX Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin w Karpaczu. Formularz zgłoszeniowy można pobrać w kancelarii parafialnej lub ze strony internetowej parafii Wang w Karpaczu.

Tydzień Ewangelizacyjny nazywamy umownie czasem dla rodzin, ale wszyscy stanowimy przecież rodzinę, więc jest to czas dla nas wszystkich: dla tych, którzy chcą się dzielić radością bycia Wspólnotą i radością przeżywania Ewangelii.

TE odbędzie się w dniach 12 – 20 sierpnia 2023 roku.
Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin w Karpaczu można również określić jako „wczasy ze Słowem Bożym”. Ważnym aspektem jest tworzenie różnorodnej wspólnoty, w której budujemy relacje poprzez wspólny śpiew, rozważanie Bożego Słowa, dzielenie się wiarą oraz modlitwę. Każdego dnia część czasu spędzamy w trzech grupach: dzieci, młodzież i dorośli. Daje to możliwość prowadzenia zajęć i dyskusji poruszających codzienne wyzwania każdego pokolenia. Bardzo ważne są wspólne wieczorne chwile spędzane w świątyni Wang, która jest miejscem wyjątkowym. W czasie tygodnia organizowane są również wycieczki górskie lub autokarowe, dzięki czemu uczestnicy mogą  poznawać ciekawe miejsca w Karpaczu i okolicy. Wieczory służą rozmowom i integracji, co nieraz owocuje relacjami i przyjaźniami, które trwają przez całe lata. Jest również możliwość indywidualnych rozmów duszpasterskich z duchownymi, którzy są przez cały tydzień do dyspozycji.