Aktualizacja informacji opublikowanej 2 czerwca.
Z radością informujemy, że po dwóch latach wymuszonej pandemią przerwy, wraca Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin w Karpaczu. Nazywamy go umownie czasem dla rodzin, ale wszyscy przecież stanowimy wielką rodzinę, więc jest to czas dla nas wszystkich. Dla tych, którzy chcą się dzielić radością bycia Wspólnotą i radością przeżywania Ewangelii.
TE odbędzie się w dniach 13 – 21 sierpnia 2022 roku.
Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania ze strony internetowej parafii Wang.
Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin w Karpaczu można również określić jako „wczasy ze Słowem Bożym”. Ważnym aspektem jest tworzenie różnorodnej wspólnoty, w której budujemy relacje poprzez wspólny śpiew, rozważanie Bożego Słowa, dzielenie się wiarą oraz modlitwę. Każdego dnia część czasu spędzamy w trzech grupach: dzieci, młodzież i dorośli. Daje to możliwość prowadzenia zajęć i dyskusji poruszających codzienne wyzwania każdego pokolenia. Bardzo ważne są wspólne wieczorne chwile spędzane w świątyni Wang, która jest miejscem wyjątkowym. W czasie tygodnia organizowane są również wycieczki górskie lub autokarowe, dzięki czemu uczestnicy mogą  poznawać ciekawe miejsca w Karpaczu i okolicy. Wieczory służą rozmowom i integracji, co nieraz owocuje relacjami i przyjaźniami, które trwają przez całe lata. Jest również możliwość indywidualnych rozmów duszpasterskich z duchownymi, którzy są przez cały tydzień do dyspozycji.