W dniach od 4 do 7 maja gośćmi w  naszej parafii byli przedstawiciele Rady Pomorskiego Okręgu Kościelnego Kościoła Pomorskiego (PEK), który obecnie stanowi integralną część Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Północnych Niemiec. Od wielu lat są to partnerzy naszego Kościoła – na różnych płaszczyznach działalności, zarówno parafialnej jak i diecezjalnej. Ich czterodniowy pobyt w Szczecinie wypełniony był spotkaniami, podczas których duchowni z naszej parafii i goście wymieniali się doświadczeniami i planowali wspólne działania. W programie nie zabrakło też spotkań towarzyskich, a także zwiedzania miasta i udziału w różnych wydarzeniach.

Naszymi gośćmi z Rady Pomorskiego Okręgu Kościelnego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Północnych Niemiec byli: proboszcz Gerd Panknin – Przewodniczący Rady Kościelnej PEK; Sylvia Giesecke – członek kierownictwa Kościoła Północnego i członek Rady Kościelnej PEK; Elke König – Prezes Synodu; Gerrit Marks – kierownik biura ds. ekumenii Kościoła Północnych Niemiec; członkowie Rady Kościelnej PEK: pastor Matthias Jehsert, Johanna Hertzsch, Iris Heidschmidt, Wolfgang Banditt  oraz Sebastian Kühl – rzecznik prasowy PEK.

Podczas pierwszego ze spotkań krótkim rozważaniem, m.in. na temat współpracy, podzielił się dr Gerrit Marx, kierownik biura do spraw ekumenizmu w Kościele Północnych Niemiec. Zajmuje się on również kontaktami międzynarodowymi.

Drugiego dnia, podczas spotkania w sali  parafialnej, ks. proboszcz Sławomir Sikora przedstawił gościom historię Kościoła Świętej Trójcy. Opowiedział również o lokalnych inicjatywach i działaniach poświęconych pamięci pastora Dietricha Bonhoeffera. Goście złożyli wizytę w Ogrodzie Ciszy i Medytacji noszącym jego imię.  Odbyli też wycieczkę nad jezioro Szmaragdowe. Dzień zakończył się wysłuchaniem wspaniałego koncertu „Polonezy Maseckiego w Wariacjach Goldbergowskich Bacha” w Filharmonii Szczecińskiej.

W sobotę nasi goście zwiedzali miasto i obejrzeli większość zabytków na czerwonym szlaku turystycznym Szczecina. Odwiedzili także Cmentarz Centralny. Wieczorem odbyło się spotkanie ze szczecińską Radą Parafialną. Mieliśmy okazję opowiedzieć o naszym codziennym życiu parafialnym, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wydarzeń z ich udziałem.

W niedzielę odbyło się polsko- niemieckie nabożeństwo, w czasie którego kazanie wygłosił ks. Gerd Panknin.  Teksty liturgiczne w języku niemieckim czytali: Elke König, Sylvia Giesecke  oraz Iris Heidschmidt. Teksty polskie  czytała Karolina Wrzosek, przedstawicielka szczecińskiej Rady Parafialnej.   Pozdrowienia dla parafian  i serdeczne zaproszenie do udziału w Ekumenicznych Dniach Kościoła na Pomorzu, które odbędą się 1 lipca w Pasewalku, przekazał dr Gerrit Marx.

Czterodniowy pobyt duchownych i świeckich przedstawicieli Rady Okręgu Kościelnego Kościoła Pomorskiego zakończył się piknikiem w parafialnym ogrodzie przy naszym Kościele Świętej Trójcy. Jego uczestnicy mogli się zapoznać ze strukturą Pomorskiego Okręgu Kościelnego oraz Kościoła Północnych Niemiec. Dziękujemy naszym gościom za wspólnie spędzony czas i towarzyszące temu przeżycia.