W miniony weekend odbyły się w Karpaczu diecezjalne rekolekcje dla kobiet. Program dla nich przygotowała Radca Rady Diecezjalnej, p. Lucyna Żak ze Świdnicy. Podstawą rozważań podczas rekolekcji było zagadnienie: Czy chrześcijanin może być egoistą? Pytanie to towarzyszyło uczestniczkom nie tylko podczas zajęć, ale również w czasie górskich spacerów i chwil skupienia w urokliwym kościele Wang.

„Pomóż rozważać, Panie, męki Twoje. W morze miłości zgłębić myśli swoje, co Cię skłoniła, żeś się za nas wstawił i nas wybawił” – słowa tej pieśni towarzyszą nam w przeżywaniu czasu pasyjnego. Podobnie jak hasła: „wyciszenie”, „modlitwa”, „wspólnota”, „refleksja”, „cisza” czy „uważność”. Wszystkie one towarzyszyły przekonaniu, że czas pasyjny nie jest jedynie okresem poprzedzającym Święta. Jest to okres przygotowania, który najlepiej przeżywać wspólnie, aby miał wpływ na osobiste doświadczenie wydarzeń Golgoty (cyt za ks. Pawłem Mellerem).