Kościół Ewangelicko-Augsburski wraz z innymi Kościołami tradycji zachodniej obchodzi 6 stycznia Święto Objawienia Pańskiego, czyli Święto Epifanii.

To najstarsze święto chrześcijańskie poświęcone Jezusowi Chrystusowi. Przypomina o światłości, która wraz z Nim przyszła na świat dla wszystkich ludzi. W  odróżnieniu od innych świąt, Święto Objawienia Pańskiego nie posiada żydowskich korzeni. Początkowo poświęcone było Narodzeniu Pańskiemu oraz Chrztowi Pańskiemu, cudowi w Kanie Galilejskiej oraz przybyciu magów (zwanych też mędrcami czy królami) ze Wschodu, których symbolika zdominowała późniejsze przekazy. Pokłon mędrców posiadał w tradycji liturgicznej głęboką wymowę: miał być wyrazem uniwersalnego charakteru Ewangelii, a co za tym idzie, misji Kościoła. Dary złożone przez mędrców miały swoją symbolikę: złoto podkreślało królewską godność Chrystusa, kadzidło złożone było jako ofiara dziękczynna Bogu, a mirra, którą namaszcza się ciało zmarłych, miała być zapowiedzią Golgoty. Od roku 2011 Święto Epifanii jest w naszym kraju dniem wolnym od pracy.

Źródło: Luteranie.pl

W naszym Kościele, po świątecznym nabożeństwie, ok. godz. 11.15 rozpoczęła się Gwiazdka Parafialna. Dzieci i młodzież przedstawili spektakl pt. „Świąteczna ulica”. W części współczesnej zagrali najmłodsi, a w tradycyjnej, przenoszącej nas do Betlejem, młodzież. Wszyscy byli, jak zwykle, wspaniali, a przesłanie wzruszało a i skłaniało do myślenia o tym, co naprawdę jest w życiu ważne! Po przedstawieniu ks. Sławomir Sikora skierował do wszystkich krótkie rozmyślanie. Na koniec pojawił się Mikołaj, który miał dla wszystkich hojne podarunki. Dziękujemy bardzo!

Zobacz więcej na Facebooku Parafii