Konfirmacja jest szczególnym, świątecznym dniem w życiu konfirmantów, ich rodzin i całego Zboru. Jest aktem dojrzałości chrześcijańskiej, który przygotowuje chrześcijanina do odważnego wyznawania swej wiary we współczesnym świecie oraz godnego korzystania z Łaski Bożej dla swego zbawienia. Jest momentem, gdy poprzez modlitwę i nałożenie rąk konfirmanci otrzymują, zgodnie z prawem kościelnym, przypisane im prawa i obowiązki.

Podczas dzisiejszego nabożeństwa konfirmanci wyznali wiarę przed całym zgromadzonym Zborem i złożyli ślubowania wierności Bogu i Kościołowi. Dziś – rozpoczęło się ich samodzielne życie w wierze i w odpowiedzialności przed Bogiem. To ważne, szczególnie w obecnych czasach, gdy bardziej niż kiedykolwiek potrzeba pewności i siły wiary. Zadaniem Kościoła i wszystkich jego członków jest otaczanie konfirmantów opieką i wsparciem, by czuli się ważną częścią Wspólnoty, czerpali z niej siłę, ale też by ją budowali, trwali w niej i sami zachęcali do niej innych.

18.05.2024

Konfirmacja odbędzie się w naszym kościele 19 maja, podczas niedzielnego nabożeństwa.

Konfirmacja to kościelna uroczystość, wieńcząca podstawową edukację chrześcijańską, podczas której konfirmowany publicznie wyznaje swoją wiarę w Boga i potwierdza, że chce związać swoje życie z Bogiem i Kościołem. Konfirmacja, będąca osobistym potwierdzeniem sakramentu Chrztu Świętego oraz złożeniem ślubowania wierności Kościołowi, odbędzie się w naszym kościele w najbliższą niedzielę, 19 maja. Przystąpią do niej młode osoby, które przez dwa lata przygotowywały się do tego wydarzenia w ramach nauk konfirmacyjnych. Konfirmowany członek Kościoła może po raz pierwszy samodzielnie przystąpić do Wieczerzy Pańskiej.
Konfirmanci otrzymują Boże błogosławieństwo, a Zbór wezwany zostaje do modlitwy o Boże wsparcie na ich dalszą drogę życia.

W minioną niedzielę, 11 maja, tegoroczni konfirmanci opowiedzieli przed całym Zborem, czym był dla nich ten czas, co było dla nich ważne, najbardziej poruszające, co w tym czasie odkryli dla swojego życia. Ich wypowiedzi były przemyślane i dojrzałe. Życzymy im, aby przeżywanie konfirmacji było dla nich błogosławionym czasem.

Parafian prosimy o obecność tego dnia w kościele i uczestniczenie w nabożeństwie. Konfirmacja jest w duchowym życiu młodych osób i całego Kościoła bardzo ważnym wydarzeniem.
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przebycie do kościoła kwadrans wcześniej, a także o parkowanie samochodów poza terenem parafii.