Nabożeństwo odbyło się w naszym Kościele Świętej Trójcy w Szczecinie i zostało nagrane przez TVP dnia 18 czerwca 2023 r. Emisja telewizyjna nabożeństwa miała miejsce 6 sierpnia 2023 roku, o godz. 8:00 w TVP Kultura oraz na stronie internetowej kanału.

W zapowiedzi nabożeństwa, na stronie internetowej TVP Kultura, czytamy:
W kolejną niedzielę po Trójcy Świętej zapraszamy do oglądania nabożeństwa z parafii ewangelickiej położonej na terenie diecezji wrocławskiej, której historia sięga aż do średniowiecza. Ewangelicka teologia podkreśla szczególny charakter Słowa Bożego w życiu Kościoła oraz każdego chrześcijanina. Potwierdzeniem tego jest forma nabożeństwa luterańskiego, która wyraża się poprzez czytanie, śpiewanie i zwiastowanie Słowa Bożego oraz sprawowane sakramenty.

Porządek nabożeństwa. Kościół Trójcy Świętej, 18.06.2023 r. godz. 10:00.
9.
Niedziela po Trójcy Świętej

Dzwony

Preludium organowe:
Gustaw Fluegel 48 kleine Orgelstücke op. 93, Heft 1 nr 2

Ks. Sławomir Sikora: W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Św. Amen.
Witam Was serdecznie na dzisiejszym nabożeństwie. Hasło 9. Niedzieli po Trójcy Świętej to słowa Pana Jezusa Chrystusa z Ewangelii Łukasza „Komu wiele dano, od tego będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać”. Tymi słowami pozdrawiamy Was wszystkich zgromadzonych zarówno tu w kościele Trójcy Świętej w Szczecinie, jak i telewidzów, którzy za pośrednictwem TVP Kultura łączą się z nami w przeżywaniu dzisiejszego nabożeństwa . Życzę Wam wszystkim błogosławionego nabożeństwa.

 Ks. Izabela Sikora:
Cieszymy się, że w czasie dzisiejszego nabożeństwa możemy również przypomnieć, że przeżywamy w tym roku jubileusz 500-lecia Reformacji w Szczecinie. Temu poświęcone będzie dzisiejsze rozważanie. Życzymy Wam wszystkim radości w przeżywaniu nabożeństwa oraz Bożego błogosławieństwa.

 Pieśń zboru: Boże Ojcze, chcę… Śpiewnik Ewangelicki, pieśń nr 325.
1. Boże Ojcze, chcę wywyższać Cię dziś. Boże, Ojcze, chcę wywyższać Cię dziś. Jam Twoim jest dziełem, co złe we mnie przemień. Boże Ojcze, chcę wywyższać Cię dziś.
2. Boży Synu, chcę uwielbiać Cię dziś. Boży Synu, chcę uwielbiać Cię dziś. Za śmierć Twoją, Panie, za Twe zmartwychwstanie, Boży Synu, chcę uwielbiać Cię dziś.
3. Duchu Święty, racz wypełnić i mnie. Duchu Święty racz wypełnić i mnie. Bądź ze mną i kieruj, zaprowadź do celu, Duchu Święty, racz wypełnić i mnie.

Introit  64
Ks.: Pragnę czynić wolę Twoją, mój Boże,
Zb.: A zakon Twój jest we wnętrzu moim.
Ks.: Zwiastowałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu,
Zb.: Ty wiesz, Panie, że warg swoich nie zamknąłem.
Ks.: Nie zataiłem Twojej łaski i wierności
Zb.: Toteż Ty, Panie, nie odmawiaj mi litości swojej.

Gloria Patri
Ks: Chwała niech będzie, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu!
Zb: Jak było od początku, jak jest i jak będzie na wieki wieków. Amen.

Kyrie
Ks.: Kyrie eleison.
Zb.: Panie, zmiłuj się.
Ks.: Christe eleison.
Zb.: Chryste, zmiłuj się.
Ks.: Kyrie eleison.
Zb.: Panie, zmiłuj się.

Gloria in excelsis
Ks.: Chwała Bogu na wysokościach!
Zb.: Na wysokościach Bogu cześć i dzięki łasce Jego. Już nam nie może zguby nieść moc i potęga złego. Upodobanie Bóg w nas ma i pokój już bez przerwy trwa. Waśń wszelka się skończyła.

Pozdrowienie
Ks.: Pan niech będzie z wami!
Zb.: I z duchem twoim!

Modlitwa
Ks.: Módlmy się. Panie Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa! Dziękujemy Ci, że gromadzisz nas razem, abyśmy przez Twoje Słowo mogli wzmacniać naszą wiarę, która niech przynosi dobre owoce w naszym życiu, wyrażające się poprzez miłość, szacunek do drugiego człowieka i wrażliwość. Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen
Zb.: Amen

Czytania
przez osoby świeckie.
Stary Testament: Jr 1,4-10
Lekcja apostolska: Flp 3,7-14

Ks.: Naszą odpowiedzią na usłyszane Słowo, niech będzie Nicejsko-Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary.
Wyznanie wiary  Nicejsko-konstantynopolitańskie
Wierzę w jedynego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i nie widzialnych. I w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Panny i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, Który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Zaproszenie na jesienne obchody 500-lecia Reformacji w Szczecinie.
W imieniu Rady Parafialnej oraz całego naszego szczecińskiego zboru, zapraszam serdecznie na obchody 500-lecia Reformacji w Szczecinie, które zaplanowane są na ostatnie dni września. Organizować będziemy Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie, które będą powiązane z jubileuszem. Między innymi usłyszymy koncert zespołów Fundacji Akademia Muzyki Dawnej: Muzyka dla ducha i chwały Bożej. Sztuka polifonii wokalnej w tradycji luterańskiej. Na drugą część naszych obchodów zapraszamy końcem października na Szczeciński Tydzień Reformacji, w ramach którego odbędą się spotkania i debaty pod hasłem „Źródło”, a kulminacyjnym wydarzeniem będzie koncert w Filharmonii Szczecińskiej zespołu TGD. Zaplanowany jest on na 31 października. Serdecznie zapraszamy do Szczecina.

Pieśń Zboru: Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony… Śpiewnik Ewangelicki, pieśń nr 623
1. Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony, przeżywać mogę każdy dzień i rok. Wiernością Twoją jestem pocieszony, wiem, że mnie wiedzie Twej miłości wzrok. Refren: Gdy dobra moc Twa stale mnie ochrania, nie lękam się, co mi przyniesie dzień, Ty jesteś ze mną ciągle od zarania, Ty chronisz mnie, gdy idzie nocy cień.
2.
Lecz moje serce dręczą stare grzechy i gniecie brzemię, ciężkich cierpień znój. Dlatego szukam, Panie, Twej pociechy, ach, nie omijaj mnie, o Zbawco mój. Ref. Gdy dobra moc….
3.
Choć, Panie, dajesz kielich mi goryczy i chcesz, bym kornie wypił go do dna, to jednak dusza ma na Ciebie liczy, że Twoja miłość nam ratunek da. Ref. Gdy dobra moc…. 
4.
Niech dzisiaj ciepło Twoje światło płonie, przed którym pierzchnąć musi życia noc. Daj nam wytchnienie w dzieci Twoich gronie, byśmy wysławiać mogli Twoją moc.  Ref.  Gdy dobra moc….
5. A gdy nastanie cisza upragniona, daj mi usłyszeć dzieci twoich śpiew i niech też dusza moja utęskniona dostąpi wejścia do ojczystych stref Ref. Gdy dobra moc…..

 Kazanie z ambony – ks. Sławomir Sikora.
Ewangelia według św. Jana 8,12.

500 lat temu do Szczecina przyjechał Paweł von Rode, współpracownik księdza doktora Marcina Lutra, aby wygłosić pierwsze reformacyjne kazanie w naszym mieście. Kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że to historyczne wydarzenie miało miejsce zaledwie dwieście metrów od kościoła, w którym obecnie się znajdujemy, przechodzą aż dreszcze. To wszystko działo się tak blisko nas, tu na Łasztowni, a stojący tu do drugiej połowy XIX w. Kościół św. Gertrudy wymieniany jest jako jeden z pierwszych, w którym wprowadzono nabożeństwa zgodnie z zasadami reformacyjnymi. Ten okrągły jubileusz zachęca nas do tego, aby wyobrazić sobie tamte czasy, próbować wczuć się w nastroje panujące w latach dwudziestych XVI w. Wiemy, że Paweł von Rode nie był kimś zupełnie nieznanym dla szczecińskiej elity. Rada miejska Szczecina wcześniej kontaktowała się listownie z Lutrem. Również dwór książęcy miał kontakty w Wittenbergą, a sami mieszkańcy byli dobrze zorientowani w kwestiach rozwijającej się Reformacji za sprawą stosunków handlowych oraz dzięki szczecińskim studentom, którzy studiowali w Wittenberdze. Możemy domyślać się, że pierwsze kazania wygłaszane przez Pawła von Rode na placach i ulicach Szczecina wzbudzały różne emocje i oczekiwania. Władze świeckie z jednej strony liczyły na to, że Reformacja pomoże im uregulować sporne kwestie administracyjne z kościołem, a z drugiej strony wiedzieli, że trzeba być ostrożnym, ze względu na doświadczenia w innych miastach, gdzie pod wpływem głoszenia nowej religii, jak mówiono o Reformacji, powstawały zamieszki. Pewnie część mieszkańców przysłuchiwała się z zaciekawieniem, przyjmując te nauki jako religijne nowinkarstwo, które cieszy się jedynie chwilowym zainteresowaniem.

Tymczasem decyzją książąt pomorskich sejm w Trzebiatowie w 1534 roku Reformacja stała się wyznaniem wprowadzonym na terenie całego Pomorza, to znaczy, że do 1945 roku ewangelicy byli znacząco większościowym wyznaniem na tych terenach. Wystarczy podać, że w samym Szczecinie było ponad 25 ewangelickich kościołów, ponad czterdziestu ewangelickich duchownych, a świeccy ewangelicy mieli znaczący wpływ na kształt naszego miasta w wielu dziedzinach codziennego życia. Byli burmistrzami, architektami, artystami, myślicielami, przedsiębiorcami. Trudno dziś mówić o szukaniu śladów ich działalności, ponieważ ten zachowany historyczny Szczecin opowiada właśnie o nich, o ich pasji tworzenia i miłości do tego miasta. W ubiegłym roku obchodziliśmy 200. rocznicę urodzin szczecińskiego przedsiębiorcy i filantropa Johannesa Quistorpa, który to między innymi  przekazał miastu ziemię, na której zgodnie z jego życzeniem powstał Quistorp Park, obecnie jeden z najbardziej lubianych i chętnie odwiedzanych Park Kasprowicza. Był także założycielem spółki budowlanej i inicjatorem powstania nowych dzielnic Szczecina – Łękno i Pogodno. Jego przedsiębiorczość, szlachetna postawa względem pracowników oraz gotowość wspierania lokalnej społeczności zakorzenione były w luterańskim nauczaniu. Mamy również znamienitych kompozytorów, jak Carl Loewe, organista Katedry św. Jakuba, gdy ta była ewangelicka, którzy komponowali swoje dzieła w duchu reformacyjnej liturgii i teologii. Hermann Haken, syn pastora ewangelickiego,  był nadburmistrzem Szczecina, w którym przeprowadził kompleksową przebudowę układu urbanistycznego miasta, m.in. w szerszym zakresie wprowadził do układu komunikacyjnego ronda. Był także inicjatorem budowy biblioteki publicznej, cmentarza Centralnego, dokonał przebudowy i zagospodarowania szczecińskich Hakenterrasse – dzisiejszych Wałów Chrobrego. Mamy wreszcie duchownego luterańskiego, znanego na całym świecie ks. Dietricha Bonhoeffera, który prowadził Seminarium Kaznodziejskie w Finkenwalde, dzisiaj to Szczecin Zdroje, w duchu antynazistowskim. Jego odważna działalność jest świadectwem żywej obecności Kościoła Wyznającego, który był tą częścią niemieckiego kościoła ewangelickiego, która nie bała się nazywać hitlerowskie zło po imieniu. Zachęcamy wszystkich, aby przyjeżdżając do naszego pięknego miasta, zobaczyć tę piękną nie tylko niemiecką, ale również ewangelicką historię.

Jubileusz 500 lat Reformacji w Szczecinie to okazja, aby nie tylko przypomnieć początki i wpływ ewangelików na kształtowanie się naszego miasta i regionu. To również czas, aby zadać sobie pytanie o naszą rolę we współczesnych realiach. Nie ma już kilkudziesięciu kościołów ewangelickich, nie ma ewangelickich szkół, szpitali, domów dla seniorów, nie ma ponad czterdziestu duchownych. Sytuacja diametralnie zmieniła się po 1945 roku. Warto jednak przypomnieć, że po wojnie do Szczecina przyjechali również polscy ewangelicy, którzy od podstaw zaczęli budować tutaj swoją wspólnotę i swoją tożsamość. Nie zawsze było nam łatwo. Próbowano nas identyfikować z niemiecką narodowością, ale mamy nadzieję, że poprzez wiele otwartych dla mieszkańców Szczecina inicjatyw kulturalnych, społecznych, edukacyjnych i religijnych, jesteśmy po prostu współczesną cząstką wielobarwnego Szczecina. W jaki sposób możemy naszym codziennym życiem zapisywać się w ważnych kronikach naszego miasta, a przede wszystkim w zwykłej jego codzienności?

Wyobrażam sobie, że Paweł von Rode, głoszący pierwsze reformacyjne kazania, był jak wędrowiec, który przybył do Szczecina z pochodnią w ręku. Ogień ma to do siebie, że można go różnie wykorzystać. Można zapalić ognisko i zaprosić do rozmowy, do budowania więzi, a zasiadanie wokół ognia ma w sobie archetyp wspólnotowości. Tym samym ogniem można podpalić czyjś dom lub rozpocząć tumult. Ewangelia o Jezusie, który przyszedł na świat, aby pojednać człowieka z Bogiem, jest jak światło, jak właśnie pochodnia. Wiemy, że pod względem najważniejszym, czyli religijnym, Reformacja przypomniała o zbawczym działaniu Boga wobec człowieka. Samo Słowo Boże, Chrystus, Jego Słowo, jest również światłem, jest jak pisał psalmista, pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim. Chrystus, Słowo Boże, Ewangelia nie powinny być wykorzystywane jak pochodnia, która podpala czyjś dom lub czyjeś życie, nie powinny być wykorzystywane, aby wzniecać tumulty. Gromadzenie się wokół Chrystusa, który jest światłością tego świata, rozprasza mroki ciemności, zbliża ludzi do siebie, scala, sprawia, że widzimy siebie wzajemnie, słyszymy siebie i wspieramy. Tak chciejmy wykorzystywać pochodnię Ewangelii, która została nam dana. AMEN

Życzenie pokoju
Ks.: A Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych!

Utwór organowy: Gustaw Fluegel Nun danket alle Gott – opracowanie chorału.

Pieśń zboru Święta miłość Jezusowa! Śpiewnik Ewangelicki, pieśń nr 566.
1. Święta miłość Jezusowa niech połączy nas. Dziś ten płomień rozniecajmy, jeśli w sercu zgasł! W tej miłości sił nabędziem do zwycięstwa sił, wszelki krzyż już łatwo zniesiem, choćby ciężkim był.
2. W tej miłości też podajmy sobie bratnią dłoń. A zakwitną serca nasze jak wiosenna błoń! Uczmy się od Pana znosić ciężar dnia i trud, aby powstać mógł i ożyć nasz kochany lud.
3. Naucz, Panie, nas tej sztuki, najpiękniejszej z sztuk, aby świat Cię omamiony jeszcze poznać mógł! Do krynicy swej miłości nas codziennie wiedź, by nie było życie nasze jak brzęcząca miedź.
4. Rozprzestrzeniaj serca nasze, wielki Mistrzu nasz! W swoje prowadź nas mądrości, swoje drogi wskaż! Przezwyciężaj nas codziennie, swoją mocą zbrój, wreszcie sprowadź nas z obczyzny w cudny Syjon swój.

Spowiedź:
Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie! W tym miejscu naszego nabożeństwa pragniemy przystąpić do Spowiedzi. Mamy ten przywilej, aby wyznawać Bogu nasze grzechy, słabości oraz wszelką nieprawość. Dzisiaj, gdy przypominamy sobie o 500 latach reformacji w Szczecinie, w sposób szczególny po raz kolejny doświadczamy jaką moc mają słowa o łasce, którą otrzymujemy za darmo, o miłości, która wszystko wybacza, o wierze, która tak wiele zmienia. Obciążeni własnymi błędami przychodzimy dzisiaj po wolność od poczucia winy i po przebaczenie.  Napełnieni duchem pokory i wiary spowiadajmy się Bogu Wszechmogącemu tak razem wyznając:

Modlitwa spowiednia.
Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze! Ja biedny, nędzny, grzeszny człowiek wyznaje przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje, popełnione myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, którymi zasłużyłem na Twe doczesne i wieczne kary. Żałuję za nie szczerze i z całego serca i proszę Cię dla niezgłębionego miłosierdzia Twego i dla niewinnej i gorzkiej męki i śmierci umiłowanego Syna Twego Jezusa Chrystusa, bądź mnie niegodnemu, grzesznemu człowiekowi łaskaw i miłościw, odpuść mi wszystkie grzechy moje i dopomóż łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego do poprawy życia mego. Amen.

Pytania spowiednie
Ks. Bóg słyszał nasze wołanie, dlatego przed obliczem wszechmogącego Boga pytam się każdego z was: czy żałujesz za grzechy swoje? Jeśli tak, odpowiedz: żałuję.
Zb. Żałuję.
Ks. Czy wierzysz w odpuszczenie grzechów i pojednanie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, odpowiedz: wierzę.
Zb. Wierzę.
Ks. Czy pragniesz z pomocą Ducha Świętego poprawić życie. swoje? Jeśli jest to twoim szczerym pragnieniem, odpowiedz: pragnę.
Zb. Pragnę.

Absolucja
Ks.  Jak wierzysz, tak niechaj ci się stanie!
Tak rzekł nasz Pan Jezus Chrystus do swoich apostołów: „Którymkolwiek  grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane”.
Przeto jako powołany i ustanowiony sługa Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego świętej Ewangelii, zwiastuję wszystkim pokutującym łaskę Bożą i zwiastuję Wam odpuszczenie grzechów: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Módlmy się… Błogosław, duszo moja, Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu! Błogosław, dusza moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Amen.

Życzenie pokoju: A sam Pan pokoju nie da wam pokój zawsze i wszędzie. Pan niech będzie z wami wszystkimi.

Liturgia Komunijna

Modlitwa Pańska
Wszyscy: Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Śpiewane:  Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen

Słowa ustanowienia
Ks.: Pan nasz Jezus Chrystus, tej nocy, której był wydany wziął chleb i podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, mówiąc: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, które się za was wydaje. To czyńcie na pamiątkę moją.
Podobnie, gdy było po Wieczerzy, wziął i kielich, a podziękowawszy, dał im, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, ten kielich jest to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was i za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją.
Zb.: Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo a będzie uzdrowiona dusza moja.Ks. S. Sikora: Pójdźcie, bo oto wszystko gotowe, skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan!

W  tle muzyka organowa oraz śpiew solo: pieśń hebrajaska Qadosch w wykonaniu Barbary Listowskiej.

Dystrybucja sakramentu Komunii Św.

Liturgia pokomunijna:

Ks.: Módlmy się.
Dziękujemy Ci, wszechmogący i miłosierny Boże, żeś nas pokrzepił tym zbawiennym darem Ciała i Krwi Syna Twojego. Prosimy Cię, spraw dla miłosierdzia Twego, aby nam ten święty Sakrament posłużył ku wzmocnieniu wiary naszej w Ciebie i do serdecznej wzajemnej miłości między nami wszystkimi, przez tegoż Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dobry Panie, dziękujemy Ci za każdego z nas, za to, że możemy tworzyć Twój kościół na ziemi, ale także za to, że od 500 lat możemy istnieć i działać na tych ziemiach. Dziękujemy Ci za wszystkich, którzy byli przed nami, a dzisiaj w sposób szczególny prosimy Cię o nas, abyś nam błogosławił, pokazywał drogę, był naszą mądrością i drogą pokoju. Chcemy każdego dnia tworząc społeczność wierzących tutaj w Szczecinie być świadkami prawdziwej Twojej miłości. Pomóż nam w tym, przez Jezusa Chrystusa. Amen.

Błogosławieństwo
Ks.: Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niechaj ci da swój święty pokój.
Zb.: Amen. Amen. Amen.

Pieśń zboru – O, jak to dobrze. Śpiewnik Ewangelicki, pieśń nr 556.
O, jak to dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją. O, jak to dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją. Tam jest, tam jest błogosławieństwo Boże. Tam jest, tam jest błogosławieństwo Boże. x2

Postludium organowe: utwór organowy Preambulum F dur

Dzwony

Udział
wstęp przed nabożeństwem:
dr Agnieszka Roguska
dr Andrzej Wątorski
w nabożeństwie:
dr Agnieszka Roguska – organy;
Barbara Listowska – śpiew solowy;
Artur Stróżyński – czytanie Starego Testamentu;
Liliana Wiśniewska – czytanie Lekcji Apostolskiej;
Katarzyna Luc – Prezes Rady Parafialnej w Szczecinie zaproszenie na obchody jubileuszu 500 lecia Reformacji w Szczecinie;
Izabela Sikora – wikariusz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczecinie;
Sławomir Sikora – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczecinie;
Kościół ewangelicki Świętej Trójcy w Szczecinie.