W sobotę, 19 listopada 2022 r., podczas Gali Ubi Caritas, po raz XXI uhonorowano osoby i instytucje dające świadectwo miłosierdzia poprzez pomoc ubogim i potrzebującym. Nagrody i wyróżnienia przyznały: Diakonia Polska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego oraz ELEOS – Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia Kościoła Prawosławnego.

Wzorem lat ubiegłych Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego uhonorowała nagrodzonych statuetką Miłosiernego Samarytanina, Caritas Polska wręczyła laureatom nagrody w postaci statuetki Świętej Faustyny, zaś ELEOS Kościoła Prawosławnego wyróżnił nagrodzonych Dłońmi Miłosierdzia.

Wyróżnienie  Diakonii Polskiej w postaci statuetki „Miłosiernego Samarytanina” za pracę diakonijną i charytatywną otrzymał nasz parafianin Ludwik Grzenkowicz!

Ludwik Grzenkowicz od wielu lat jest pomostem pomiędzy parafią a seniorami oraz osobami chorymi i ich rodzinami! Odwiedza ich w domach, służy wsparciem, pomocą i dobrym słowem! To jest niezwykle ważna misja w naszym parafialnym życiu i przestrzeni! Ponadto, od kilku lat zaangażowany jest w projekty aktywizujące seniorów i w działania międzypokoleniowe! Od dawna jest też wolontariuszem w hospicjum Św. Jana, w Szczecinie! Jesteśmy wdzięczni za jego służbę dla naszej, szczecińskiej parafii, dla drugiego człowieka, dla Pana Boga! To szczęście móc spotykać takie Anioły! Ludwiku, niech Pan Bóg Ci błogosławi, a my dziękujemy bardzo za wszystko, co robisz!
Ludwiku, jesteśmy wdzięczni za Twoją codzienną służbę!
Pod tym słowami podpisują się ks. Izabela Sikora, ks. Sławomir Sikora i wszyscy parafianie!

————————————–

Uroczystość Ubi Caritas odbyła się w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie. Gospodarz tego miejsca, proboszcz Parafii ks. Piotr Gaś, przywitał obecnych słowami:
– Niech Bóg w Duchu Świętym złączy nas wszystkich w tej radosnej uroczystości. Niech będzie to dobre spotkanie, byśmy wracając potem do swoich miejsc, byli pełni dobrych wrażeń. Oby ten krąg dobrych ludzi kochających Boga, kochających drugiego człowieka, kochających stworzenie, nie pomniejszał się, ale – daj Boże – powiększał.

– Wyrażam radość, że już po raz 16. spotykamy się w gronie ekumenicznym na uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień tym, którzy niosą pomoc bliźniemu w potrzebie. Nasze dzisiejsze spotkanie odbywa się w sytuacji, kiedy doświadczamy migracji, uchodźstwa, ciągle rosnącej inflacji czy skutków pandemii COVID-19. Mierzymy się z niepewnością jutra i niepokojem na świecie. W tym trudnym czasie ważne jest, że w mroku beznadziejności pojawiają się światełka nadziei niesione zarówno przez organizacje charytatywne, jak i przez osoby, dla których los bliźnich nie jest obojętny — powiedziała Wanda Falk, dyrektor generalna Dakonii Polskiej.

Statuetki wręczył wyróżnionym prezes Diakonii Polskiej, ks. Biskup Ryszard Bogusz.

Nagrodę główną otrzymał Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung – Diakonie Deutschland, Brot für die Welt i Diakonie Katastrophenhilfe.

Nagrodę specjalną Diakonii Polskiej przyznano baronowej Heidi von Rosenberg z Dortmundu, która od lat 90. wspiera szpitale i parafie z województwa warmińsko-mazurskiego. Organizuje transporty sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Wraz ze współpracownikami co roku w okresie przedświątecznym przygotowuje i przekazuje paczki dla dzieci i seniorów.

Wyróżnienia Diakonii Polskiej otrzymali:

  • Ludwik Grzenkowicz, wolontariusz w Hospicjum św. Jana w Szczecinie
  • Władysław Heinrich, wolontariusz, który angażuje się w pomoc osobom potrzebującym
  • wolontariusze Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie i Parafii Ewangelicko-Luterańskiej św. Marcina w Schwabach, zaangażowani w niesienie pomocy osobom poszkodowanym przez wojnę w Ukrainie.

Na zakończenie uroczystości duchowni trzech Kościołów: Ewangelicko-Augsburskiego, Prawosławnego i Rzymskokatolickiego udzielili zgromadzonym błogosławieństwa.

Gala Ubi Caritas 2022 na YouTube