Zapraszamy w środę, 22 czerwca 2022 r., o godz. 17.00 na debatę pt. „Kościoły wobec totalitaryzmów”, która odbędzie się w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy (Plac Solidarności 1, 70-515 Szczecin). Wstęp wolny.

Pretekstem do debaty jest konflikt w Ukrainie, który trwa od ośmiu lat, a od końca lutego bieżącego roku stanowi zagrożenie nie tylko dla Ukrainy. Zdecydowaliśmy się więc na zorganizowanie spotkania, podczas którego będziemy rozmawiać o jednym z istotnych problemów związanych z wojną.
W trudnych czasach, stanach zagrożenia, sytuacjach granicznych, wielu ludzi szuka nadziei, pocieszenia i przede wszystkim – oparcia – w Kościele. Tak było m. in. podczas wojen światowych, ale również dziś, kiedy konflikt lokalny może w każdej chwili przerodzić się w wojnę o zasięgu kontynentalnym, albo nawet globalnym. Niezwykle istotna jest postawa hierarchów kościelnych, od najwyższych, po duchownych pracujących bezpośrednio z wiernymi i najlepiej orientujących się w ujawnianych przez nich dramatach i lękach.
Czy w sytuacji trwającego konfliktu Kościoły różnych wyznań stanęły na wysokości zadania, czy mają pomysł, jak pomóc poszkodowanym: ofiarom i uchodźcom, zarówno w wymiarze duchowym, jak i fizycznym? Czy wszystkie postawy i wypowiedzi przywódców Kościołów są zawsze oczekiwane i zrozumiałe, a może czasem budzą zdumienie i niepokój? Czego wierni, zwłaszcza ci bezpośrednio dotknięci wojną, oczekują od Kościołów, z którymi są związani, czy mniej chętnie je odwiedzają, mając w pamięci szereg kryzysów dotykających Kościoły w ostatnich latach?

Zaproszenie do debaty przyjęli: ks. Robert Masalski – dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej; ks. Robert Rosa – Parafia Greckokatolicka, ks. Sławomir Sikora – Parafia Ewangelicko-Augsburska oraz ks. Paweł Stefanowski – Parafia Prawosławna.
Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Uniwersytetu Szczecińskiego Piotr Briks, którego główne zainteresowania badawcze dotyczą historii Lewantu, biblistyki, historii cywilizacji na Bliskim Wschodzie. Piotr Briks jest autorem wielu publikacji, członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Od 25 lat jest też przewodnikiem po Izraelu, Palestynie, Grecji, Turcji, Libanie, Jordanii, Syrii, Egipcie, Armenii i Gruzji.

Serdecznie zapraszamy!