27 października 2022 o godz. 18.00, w ramach Szczecińskiego Tygodnia Reformacji, w Exp Pubie przy ulicy Mariackiej 26 w Szczecinie odbyła się debata pt. Dlaczego istnieje cierpienie.
Wzięli w niej udział:  Bartosz Sokół – strona chrześcijańska; Karol Fjałkowski – strona ateistyczna. Prowadzenie Robert Merecz.
Tematem debaty było cierpienie. Problem cierpienia widoczny jest szczególnie teraz, w związku z wojną na Ukrainie, ale istnieje powszechnie, niezależnie od miejsca i czasu. Debata miała umożliwić spojrzenie na kwestię genezy i sensu cierpienia z różnych stron, a także zderzenie ze sobą dwóch światopoglądów: nihilizmu i chrześcijaństwa.