Katalog i film „Tolerancja” jest pokłosiem wystawy pod tym samym tytułem, otwartej w 2019 roku z okazji Międzynarodowych Dni Bonhoefferowskich. Towarzyszyło im wtedy także odsłonięcie pomnika Tolerancja – jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu naszej parafii, będące też deklaracją  naszej  otwartości na świat i ludzi, niezależnie od ich religii, wyznania, rasy, płci i statusu społecznego.

Wystawa, katalog i film Tolerancja zawierają wypowiedzi naszych parafian zebrane do wystawy w 2019 roku oraz sfilmowane dwa lata później, przez Andrzeja Łazowskiego i jego współpracowników. Zdjęcia na okładkę do katalogu „Tolerancja” powstały 26 września 2021, podczas  pikniku parafialnego.