Dzieci z in vitro nie są problemem, a błogosławieństwem i są tak samo kochane jak wszystkie inne. Problemem nie jest rzekome prześladowanie chrześcijan w Polsce. Problemem za to jest zatruta #Odra, śnięte ryby i niedbalstwo.
Powyższy wpis biskupa naszego Kościoła, Jerzego Samca na Twitterze (12.08.2022), spotkał się z ogromnym oddźwiękiem.