W dniach od 19 do 21 listopada w Schwerin odbyło się spotkanie przedstawicieli gremiów kierowniczych oraz osób odpowiedzialnych za partnerstwo pomiędzy Kościołem Północnych Niemiec, Diecezją Pomorsko-Wielkopolską oraz Diecezją Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Czas wypełniony był wieloma tematycznymi spotkaniami, sprawozdaniami z poszczególnych zakresów dotyczących współpracy takich jak: diakonia, kultura czy edukacja oraz dyskusjami.
Kościół Północnych Niemiec reprezentowali: bp. Kristina Kühnbaum-Schmidt oraz bp. Tilman Jeremias, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce bp Jerzy Samiec, Diecezję Wrocławską bp. Waldemar Pytel, a Diecezję Pomorsko-Wielkopolską kurator Izabela Główka-Sokołowska. Ponadto w spotkaniu brali udział przedstawiciele Rad Synodalnych, dyrektorzy diakonii diecezjalnych oraz członkowie grupy roboczej ds. tego partnerstwa.

Mamy w sobie ogromną wdzięczność za możliwość spotkania, licznych budujących rozmów, ale przede wszystkim za codzienność tego partnerstwa, które jest dla naszej parafii tak żywe na wielu płaszczyznach. Dziękujemy za wszystkie wspólne projekty, a także spotkania, integrację grup, odwiedziny i po prostu bycie ze sobą nawzajem w poczuciu budowania przyjaźni i pojednania.

Ma to szczególne znaczenie dla naszej szczecińskiej parafii, reprezentowanej przez jej proboszcza, ks. Sławomira Janusza Sikorę oraz niżej podpisaną, ks. Izabelę Sikorę, która może dzięki tym działaniom włączyć się we współtworzenie relacji i klimatu pogranicza. Tematy związane z tą płaszczyzną, takie jak: edukacja, rozwój, komunikacja czy rola kościoła w tworzeniu rzeczywistości na pograniczu, podjęte zostały podczas bardzo ciekawego spotkania z przedstawicielami rządu: Minister Bettiną Martin oraz Parlamentarnym Sekretarzem Stanu Heiko Miraßem. Była to niezwykle ciekawa rozmowa, w której wybrzmiewała bardzo pozytywna wizja rozumienia i znaczenia Szczecina dla Euroregionu Pomerania.
Poza oficjalnymi spotkaniami mieliśmy czas na rozmowy kuluarowe. Na zakończenie pobytu w Schwerinie, zwiedziliśmy przepiękny zamek położony w tym mieście oraz przeżyliśmy nabożeństwo w Kościele Zamkowym. Czas refleksji i nabożeństw był niezwykłe budujący, mogliśmy je przeżywać w różnych miejscach, poza Zamkiem, także w Katedrze oraz Schelfkirche.
Dla przedstawicieli szczecińskiej parafii ważnym była możliwość opowiedzenia o tworzonych razem z Kościołem Północnych Niemiec projektach: diakonijnych, edukacyjnych i kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem jubileuszu 500-lecia Reformacji w Szczecinie w kontekście wspólnego dziedzictwa historycznego i aktualnej współpracy między Polską a Niemcami.
To był bardzo owocny czas, pełen serdeczności i wzajemnej otwartości!
Ks. Izabela Sikora