7 kwietnia 2022r. w Kościele Świętej Trójcy, a następnie na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, odbyły się  uroczystości pogrzebowe śp. ks. Karola Baumana. Uczestniczyli w nich, m.in.: Biskup Kościoła Jerzy Samiec, Prezes Synodu ks. dr Adam Malina oraz Biskup Diecezji Wrocławskiej Waldemar Pytel. Dziękowaliśmy Panu Bogu za życie i służbę śp. ks. Karola Baumana oraz codzienność, jaką tworzył.

Ks. Karol Bauman urodził się 3 listopada 1931 r. w Kaliszu, w rodzinie o bogatej tradycji ewangelickiej. Ciężkie lata powojenne nie pozwoliły mu na podjęcie studiów. Wraz z rodzicami przeniósł się do Jeleniej Góry – Cieplic. W Wałbrzychu ukończył średnią szkołą muzyczną.  W 1952 roku podjął studia na wydziale teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie, po likwidacji wydziału, kontynuował je na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z siedzibą w Chylicach (obecnie Konstancin-Jeziorna).
14 lipca 1957 roku w Ostródzie na Mazurach ks. Bauman został ordynowany przez bp. Karola Kotulę, w asyście ks. seniora Edmunda Friszke oraz ks. seniora Adama Wegerta. Pracę duszpasterską rozpoczął w Zabrzu, jako wikariusz diecezjalny, oraz w parafii w Żorach. W 1958 został wikariuszem diecezjalnym diecezji cieszyńskiej z siedzibą w Skoczowie, a w 1960 roku wikariuszem parafii w Goleszowie. W 1961 przybył do Szopienic gdzie objął administrację tej parafii oraz sąsiednich: Hołdunowa, Mysłowic i Sosnowca. Od 1971 r. był proboszczem parafii w Katowicach  Szopienicach. W latach 1977-1982 był członkiem zarządu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. W 1982 roku zmarła żona ks. Karola Baumana – Wanda, z domu Ziejka, z którą przeżył 22 lata. W latach 1983-1986 ks. Karol Bauman prowadził budowę kościoła w Hołdunowie.
Po przejściu w 1977 roku na emeryturę, ks. Karol Bauman zamieszkał w Szczecinie; tutaj włączył się aktywnie w działania parafialne oraz diecezjalne. Zmarł 30 marca 2022 roku w Komarowie pod Szczecinem. Pozostawił żonę Lidię, z którą przeżył 26 lat oraz córkę Beatę.
Był najstarszym duchownym ewangelickim w Polsce.