Nabożeństwem o godz. 18.00 wspólnie upamiętniliśmy Ostatnią Wieczerzę Jezusa i Jego uczniów. To wtedy ustanowił Komunię Świętą – Sakrament Wieczerzy Pańskiej, nazywany też Wieczerzą Świętą, Sakramentem Ołtarza, Stołem Pańskim, Eucharystią, Łamaniem Chleba.

Podczas nabożeństwa usłyszeliśmy też piękną pieśń „Na krzyżum przelał krew” Ernsta Heinricha Gebhardta (1832-1899). Był to wędrowny kaznodzieja, poeta, tłumacz.
Słowa tej pieśni wywołały w nas wielkie wzruszenie, podobnie jak jej wykonanie przez kilkuosobowy chór utworzony przez naszych parafian, z udziałem Pastora.
Drugą pieśnią był kanon z Taize – Zostań tu i ze mną się módl, razem czuwajmy, razem czuwajmy.
Dziękujemy Wam za to przeżycie!

Całe nabożeństwo oraz wykonanie tych pieśni (od 27 minuty transmisji) można wysłuchać na You Tube.

„Na krzyżum przelał krew”

Na krzyżum przelał krew/ Skonałem pośród mąk/ byś wieczny żywot miał; z przebitych Moich Rąk/ Jam Swej nie szczędził Krwi/ a Ty, co dałeś Mi?

Wszak Jam na ziemi tej/ w ubóstwie trudzie żył,/byś uczestnikiem chwał/
u Ojca Mego był./Jam tak ukochał Cię/a Ty, czy kochasz Mnie?

Jam rzucił niebios tron,/Opuścił Ojca dom,/by nieść twych grzechów krzyż,/
by nieść twą hańbę, srom./Jam twe osuszył łzy/a coś uczynił Ty?

Jam ci zbawienie dał,/ rozproszył ciemną noc, / uśmierzył walki szał, /
szatana zgniotłem moc./ to wszystko dałem ci/ a Ty, co dajesz Mi?