W dniach 24 – 26 marca odbyły się w Przesiece diecezjalne rekolekcje dla dzieci i młodzieży. Wybrała się na nie trzydziestoosobowa grupa ze Szczecina. Poza blokami tematycznym z zajęciami biblijnymi, był czas na zabawy i integrację. Weekend zakończył się nabożeństwem w kościele w Cieplicach oraz piknikiem.