Liturgię nabożeństwa na rok 2022 opracowały kobiety z Anglii, Irlandii Północnej i Walii.
W Kościele Świętej Trójcy w Szczecinie nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy odbędzie się w  czwartek, 3 marca o godz. 18.00.

Zobacz liturgię nabożeństwa, studium biblijne, informacje o Anglii, Irlandii Północnej i Walii
Światowy Dzień Modlitwy 2022. Bóg ma dla nas plan 

Światowy Dzień Modlitwy 2022

SDM logoŚwiatowy Dzień Modlitwy (zwany dawniej Światowym Dniem Modlitwy Kobiet) skupia wokół siebie chrześcijanki różnych wyznań. Jest to ruch ekumeniczny o ponad 130-letniej tradycji.

Wspólną modlitwę kobiet w intencji biednych, bezrobotnych, pokrzywdzonych na skutek wojny domowej w Ameryce Północnej i napływu biednych emigrantów z Europy i Azji, zainicjowała w 1887 r. Mary Ellen James z Kościoła Prezbiteriańskiego.

Następnie w roku 1890 dwie członkinie Kościoła Baptystów – Helen Barret Montgomery i Lucy Peabody – wezwały do obchodzenia Dnia Modlitwy w intencji misji zagranicznych.

W 1919 r. oba te co roku odbywające się dni modlitwy kobiet zostały połączone i w pierwszy piątek okresu pasyjnego (Wielkiego Postu), odbyło się po raz pierwszy wspólne nabożeństwo. Po 1922 r. idea ta rozprzestrzeniła się na inne anglojęzyczne kraje.

W 1927 r. był już obchodzony jako Światowy Dzień Modlitwy Kobiet. Od tego czasu liturgia ŚDMK opracowywana jest kolejno przez chrześcijanki różnych krajów.

Od 1968 r. Światowy Dzień Modlitwy Kobiet obchodzony jest na całym świecie w ponad 170 krajach w pierwszy piątek marca.

W 1967 r. powołany został Komitet Międzynarodowy Światowego Dnia Modlitwy Kobiet. Co 4–5 lat Komitet Międzynarodowy urządza konferencje, na której delegatki poszczególnych Komitetów Krajowych wybierają tematy i autorki liturgii ŚDM na najbliższe 4 lata.

Pomiędzy konferencjami za sprawy Światowego Dnia Modlitwy Kobiet odpowiedzialny jest Komitet Wykonawczy, z siedzibą w Nowym Jorku, składający się z przedstawicielek różnych regionów świata, reprezentujących trzy największe tradycje chrześcijańskie: protestancką, prawosławną i rzymskokatolicką.

W dniach 24.05.–7.06.2007 r. odbyło się w King City, Ontario w Kanadzie XI Walne Zgromadzenie ŚDM pod hasłem „I tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie” (Ez 37,14). Na zgromadzeniu tym wybrano Komitet Międzynarodowy na lata 2007-2011 oraz ustalono tematy i autorki liturgii na lata 2012-2015. Przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu ŚDM została wybrana Anette Poitier z Kościoła Metodystycznego z Wysp Bahama. Wybrano nowe koordynatorki na siedem regionów świata. Koordynatorkami Europy zostały Corinna Harbig ze Słowenii i Jean Hackett z Anglii.

W wyniku ostatnich badań nad historią ŚDM stwierdzono, że w Polsce pierwsze nabożeństwo ŚDMK odbyło się 4 marca 1927 r. w Kościele Baptystycznym w Łodzi. W 1948 r. odbyło się nabożeństwo ŚDMK w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym w Warszawie, prowadzone przez Amerykankę, panią Hjordis Wickstroem. Po 13 latach przerwy idea Światowego Dnia Modlitwy Kobiet trafiła ponownie do Polski przez Kościół Ewangelicko-Reformowany (Irena Kurzewska) i Kościół Ewangelicko-Metodystyczny (Halina Kus). Przewodniczącą Polskiego Krajowego Komitetu ŚDM w latach 1993–2006 była Ewa Walter z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zaś w latach 2006–2018 Joanna Kamińska z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Obecnie Komitetowi przewodniczy Hanna Tranda z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

W latach ubiegłych przewodniczyła Komitetowi oraz tłumaczyła na język polski liturgię nabożeństwa ŚDMK Halina Kus z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Od 9 marca 1962 r. regularnie co roku odbywają się w Polsce ekumeniczne nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy Kobiet i obejmują coraz szersze kręgi wyznawców różnych Kościołów w wielu miastach. Od 1992 roku w pracach przygotowawczych i nabożeństwach ŚDM bierze czynny udział Polski Związek Kobiet Katolickich, natomiast od roku 2000 Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania „Effatha”, a od roku 2001 Kościół Greckokatolicki.

Nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy

  • umacniają wiarę w Jedynego Pana i Zbawiciela,
  • zbliżają ludzi różnych ras, tradycji wyznaniowych i kultur,
  • przełamują poczucie izolacji i osamotnienia,
  • pomagają zauważyć innych i nieść ich brzemiona,
  • ułatwiają przeistaczanie wiary i modlitwy w czyn,
  • poprzez wspólną intencję modlitwy tworzą z nas jedną rodzinę.

Powyższy tekst pochodzi z broszury przygotowanej na Światowy Dzień Modlitwy, tłum. Małgorzata Platajs i Bożena Wiercińska, opr. Krystyna Lindenberg i Małgorzata Platajs.

Źródło: Ekumenia.pl