5 lutego, po nabożeństwie, odbyło się w naszej parafii Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne. Mogliśmy podsumować rok 2022 na wielu płaszczyznach: duszpasterskiej, wspólnotowej, administracyjnej i finansowej. Mamy bardzo wiele powodów do wdzięczności, choć za nami tak trudny czas, zwłaszcza z powodu wojny w Ukrainie.
Dziękujemy wszystkim: zarówno parafianom jak i sympatykom, za wszystko, co razem udało się zrobić, także w kontekście pomocy drugiemu człowiekowi! Było tak wiele radosnych chwil! To piękne świadectwo miłości. Jesteśmy wdzięczni!

Zgromadzenie Parafialne jest najwyższą władzą parafialną. Stanowi je ogół członków Parafii, posiadających czynne prawo wyborcze. Do właściwości Zgromadzenia Parafialnego należy m.in.: wybór Proboszcza, Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej Parafii i delegatów do Synodu Diecezjalnego oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań Proboszcza i Rady Parafialnej, a także sprawozdań finansowych i uchwalanie budżetu Parafii.

5 lutego, po nabożeństwie, odbyło się w naszej parafii Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne. Mogliśmy podsumować rok 2022 na wielu płaszczyznach: duszpasterskiej, wspólnotowej, administracyjnej i finansowej. Mamy bardzo wiele powodów do wdzięczności, choć za nami tak trudny czas, zwłaszcza z powodu wojny w Ukrainie.
Dziękujemy wszystkim: zarówno parafianom jak i sympatykom, za wszystko, co razem udało się zrobić, także w kontekście pomocy drugiemu człowiekowi! Było tak wiele radosnych chwil! To piękne świadectwo miłości. Jesteśmy wdzięczni!

Zgromadzenie Parafialne jest najwyższą władzą parafialną. Stanowi je ogół członków Parafii, posiadających czynne prawo wyborcze. Do właściwości Zgromadzenia Parafialnego należy m.in.: wybór Proboszcza, Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej Parafii i delegatów do Synodu Diecezjalnego oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań Proboszcza i Rady Parafialnej, a także sprawozdań finansowych i uchwalanie budżetu Parafii.