Tydzień Dobrej Nowiny zorganizowany przez naszą parafię, rozpoczął się 3 lipca i zakończył niedzielnym nabożeństwem 10 lipca.
W ciągu kilku dni dzieci uczestniczyły w zajęciach w sali parafialnej. Był śpiew, historie biblijne, opowieści misyjne, zabawy integracyjne, warsztaty plastyczne i scenki przygotowane przez młodzież! Po obiedzie odbywały się wycieczki: do Parku Linowego Tarzania na Głebkim; do Muzeum Historycznego przy fabryce benzyny syntetycznej w Policach i do tamtejszych schronów; do Wioski Słowian i Wikingów w Wolinie; do farmy trzciny Państwa Bogusi i Alfred Smolczyńskich w Rozwarowie oraz do Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie. Ostatniego dnia odbyły warsztaty przygotowane i poprowadzone przez Grażynę i Lechosława Czerników oraz ich synów, którzy wprowadzili dzieci w temat proporcji w rysunku.

Fotorelacja z przebiegu TDN znajduje się na Facebooku Parafii.

Zakończenie to nie tylko czas podsumowań, ale również wyrażenia wdzięczności! Dziękujemy za otwarte serca tak wielu ludzi, którzy nam pomagali! Serdecznie dziękujemy naszej kadrze, cudownym osobom, które jako wolontariusze spędziły ten tydzień opiekując się dziećmi, prowadząc dla nich zajęcia i organizując wyjścia i wyjazdy. Wybierali oni własne urlopy i poświęcali swój czas wypoczynku, by w ten sposób służyć nie tylko Panu Bogu, ale i drugiemu człowiekowi! To jest wielki dar dla naszej parafii! Dziękujemy bardzo: Katarzynie Luc, Agnieszce Kupskiej, Marcie Tokarski oraz Małgorzacie Klak! Jesteśmy także szczęśliwi, że młodzież tak chętnie i kreatywnie pomagała w czasie całego Tygodnia! Wyrazy wdzięczności dla: Leny Kupskiej, Weroniki Stasicy, Mateusza Stróżyńskiego i Mateusza Sikory! Dziękujemy także wielu osobom, które wsparły nas finansowo i organizacyjnie, dzięki czemu nasz tydzień był tak bardzo atrakcyjny! Dziękujemy: Radzie Diecezjalnej Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (https://www.facebook.com/diec.wroc/), p. Danucie i Filipowi Gościńskim, p. Bogumile i Alfredowi Smolczyńskim, p. Patrycji i Szymonowi Smolczyńskim, p. Wandzie, Annie, Alfredowi Ruczko, p. Grażynie i Lechosławowi Czernikom, p. Paulinie Miętkiewicz! Wasze serce i dzielenie się tym, co macie z nami, to wyraz Waszej miłości do Drugiego i odpowiedzialności za kościół!

Dziękujemy wszystkim Rodzicom i Opiekunom za wsparcie i pomoc, za to, że chcieliście, aby dzieci w ten sposób spędziły czas swoich wakacji! To dla nas ogromnie dużo znaczy! Dziękujemy dzieciom za to, że są! Jesteście fantastyczni i to prawdziwa radość i zaszczyt móc z Wami pracować! Dziękujemy Panu Bogu za Jego błogosławieństwo i radość jaka płynie ze zwiastowania Dobrej Nowiny!

Ks. Izabela Sikora