Od 22 do 24 października członkowie Synodu Diecezji Wrocławskiej, w skład którego wchodzą także przedstawiciele naszej parafii, świętowali we Wrocławiu 500-lecie Reformacji stolicy Dolnego Śląska.
Jubileusz odbył się w ramach Festiwalu Kultury Protestanckiej.Jednym z wydarzeń był panel dyskusyjny w Biurze Parlamentu Europejskiego zat. „Społeczeństwo otwarte – wokół myśli Dietricha Bonhoeffera”. Wzięli w nim udział dr Joachim Klose z Fundacji Konrada Adenauera, dr Marek Prawda – były Dyrektor Stałego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Leszek Gaś – szef Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.
21 października, w rocznicę pierwszego luterańskiego nabożeństwa, które miało miejsce pół wieku temu w Kościele św. Marii Magdaleny, kazanie w tym samym miejscu wygłosił ks. dr Martin Junge – były Sekretarz Generalny Światowej Federacji Luterańskiej.
Nabożeństwo w całości nagrywane było przez Telewizję Polską. Transmisja odbyła się 12 listopada o godz. 8.00 w TVP Kultura.
Tego samego dnia odbyła się otwarta uroczysta sesja we wrocławskim Starym Ratuszu, podczas której wręczano Nagrody Kościoła im. królewny Anny Wazówny. Tegorocznymi laureatami zostali: wspomniany już dr Martin Junge  oraz dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu prof. Piotr Oszczanowski.
Zebranych powitał bp Waldemar Pytel i Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który wskazał na wkład ewangelików w historię i teraźniejszość miasta. Bp Jerzy Samiec przypomniał natomiast pierwszą wizytę w Polsce ks. dr. Martina Junge i podkreślił jego zaangażowanie oraz otwartość względem polskich luteran. Laudację odczytał wiceprezes synodu dr hab. Jerzy Sojka.
Prof. Oszczanowski wygłosił referat „Tożsamość – 500 lat Reformacji we Wrocławiu” prezentując przekrój historyczny rozwoju luteranizmu, jego wkład w sztukę i rozwój miasta.
Dopełnieniem dnia był wieczorny koncert z okazji Święta Reformacji w Narodowym Forum Muzyki. W programie znalazły się utwory J.S. Bacha oraz J.G. Goldberga w wykonaniu Wrocławskiej Orkiestry Barokowej pod kierownictwem Jarosława Thiela.
Wydarzenia organizowane były przez diecezję wrocławską, parafię Opatrzności Bożej oraz Ewangelikalną Wyższą Szkołę Teologiczną.
Tekst: ks. Paweł Meler, Agnieszka Godfrejów -Tarnogórska
Więcej o obchodach 500-lecia Reformacji we Wrocławiu >>>
Zdjęcia: fkp