Czy wiesz czym jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ? To czas kiedy otwierają się drzwi do wszystkich świątyń dla uczestników bez względu na przynależność konfesyjną. To czas, kiedy każdy z nas może bliżej zapoznać się z zasadami wiary i tradycją chrześcijan innych wyznań. Czas gościnności i serdecznej akceptacji. W ramach wydarzenia odbędzie się cykl codziennych nabożeństw ekumenicznych organizowanych w świątyniach różnych konfesji. Podczas tygodnia każdy z uczestników będzie miał niezobowiązującą możliwość zapoznania się z tradycją innych kościołów w serdecznej, przyjaznej atmosferze. Plan oraz miejsca nabożeństw poniżej w treści grafiki.