W niedzielę, 14 maja br. o 11.00 odbyło się nabożeństwo ewangelicko-augsburskie w katedrze polskokatolickiej św. Marii Magdaleny w Wrocławiu, główny punkt uroczystości jubileuszu 500 lat Reformacji w Diecezji Wrocławskiej.
Kazanie wygłosił ks. bp Ragnar Persenius, biskup diecezji Uppsali Kościoła Szwecji. Przed katedrą Marii Magdaleny znajduje się wystawa HereIstand o historii reformacji, a wewnątrz wystawa „500 lat protestantyzmu na Śląsku”.
W nabożeństwie brała udział 20 osobowa grupa ze Szczecina. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tym pięknym nabożeństwie.