Jubileuszowy Rok 500 lat Reformacji daje możliwości organizowania wydarzeń w nowej formie. Co roku jesienią luteranie w Szczecinie przeżywają swoje święto parafialne. Od kilku lat mocny akcent kładziemy na przypominanie historii kościoła na Łasztowni, dziejów ewangelików po 1945 roku, jak i tradycji ewangelików w Szczecinie na przestrzeni minionych 500 lat. W tym roku na nasze święto zaprosiliśmy również mieszkańców naszego miasta na Otwarte Dni Parafii Ewangelicko – Augsburskiej. Zaczęliśmy w sobotę 16 września o godz. 15.00 od zwiedzania Kościoła Świętej Trójcy. O obrazie Henryka Ostachiewicza „Chrystus w Getsemane” opowiedziała diakon Izabela Sikora, o tablicach nagrobnych z XVII w. dr Wojciech Kral, o architekturze i historii kościoła Piotr Kupski, natomiast organowe ABC poprowadziła dr Agnieszka Roguska. W tym samym czasie oficjalni goście częstowani byli „cieszyńskimi kołoczami”. Od samego początku spotkania odbywały się warsztaty rysunku, które prowadzili Państwo Grażyna i Lechosław Czernikowie. Motywem przewodnim był oczywiście kościół na Łasztowni. Uczestnicy Dni mogli również zobaczyć wystawę grafik Pani Grażyny Czernik do wierszy ks. Sławomira Sikory z tomiku „Myśli w biegu”.
O godz. 16.00 rozpoczęła się część zasadnicza obchodów. Całość prowadziła Agnieszka Kupska. W krótkich dwudziestominutowych blokach zostały zaprezentowane następujące tematy: historia Reformacji na Pomorzu (Alicja Kościelna z Archiwum Państwowego w Szczecinie), ks. dr Marcin Luter i jego róża (ks. Sławomir Sikora), rozmowa z księdzem Sławomirem Sikorą, proboszczem Parafii i jego małżonką – diakon Izabelą Sikorą – o pracy osób duchownych, studiach, zamiłowaniach, rodzinie (Małgorzata Frymus z Radia Szczecin), ewangelicki Szczecin (Piotr Kupski), ewangelickie symbole na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (Michał Rembas), ksiądz Dietrich Bonhoeffer (dr Michał Paziewski z Uniwersytetu Szczecińskiego) oraz szczecińscy luteranie dziś. Pomiędzy poszczególnymi wystąpieniami śpiewaliśmy ewangelickie pieśni. Na zakończenie wspaniały koncert wykonał chór ewangelicki Concordia ze Zgierza, który śpiewał również na niedzielnym nabożeństwie. Po jego zakończeniu był czas na poczęstunek, a po nim Ryszard Kotla zaprosił na wspólne zwiedzanie Łasztowni.