Parafia kontynuowała projekt związany z przygotowywaniem osób powyżej 60 r.ż. do bycia wolontariuszami, którzy z chęcią będą  wspierać osoby starsze, samotne lub chore. W projekcie  ,,SENIORZY 60+ NA RZECZ SENIORÓW 60+”, realizowanym ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uczestniczyło 30 osób. Projekt trwał pół roku. Uczestnicy brali udział w zajęciach z wybranych zagadnień psychologii i socjologii niezbędnych w pracy z osobami starszymi wymagającymi opieki, omawiane były choroby wieku starczego oraz formy opieki w ostatniej fazie życia (jak radzić sobie ze zbliżającą się śmiercią, jak widzieć w chorym człowieka, pierwsza pomoc w geriatrii oraz farmakologia w leczeniu osób starszych). Zajęcia dotyczyły również organizowania czasu wolnego, bezpieczeństwa i higieny pracy podczas świadczenia usług z zakresu opieki nad osobami starszymi, pielęgnacji chorych oraz roli opiekuna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Uczestnicy projektu przez trzy miesiące odwiedzali mieszkańców Domów Opieki Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie oraz Hospicjum św. Jana Ewangelisty. Większość z uczestników kontynuowała współpracę z parafią z ubiegłego roku. Część z nich zaczęła brać udział w nabożeństwach, godzinach biblijnych lub spotkaniach Międzypokoleniowego Klubu Dyskusyjnego. W listopadzie zorganizowana została w ramach projektu wycieczka do Słupska, gdzie uczestnicy zapoznali się z działalnością diakonijną lokalnej parafii ewangelickiej i zwiedzili miasto. Nowością w projekcie była możliwość indywidualnych spotkań wolontariuszy z psychologiem. Poza tym organizowane były wyjścia do teatru, kina i na koncerty, przez trzy miesiące odbywały się wspólne „podwieczorki seniora” z zabawami integracyjnymi oraz panelami dyskusyjnymi. Każdy wolontariusz został również zaopatrzony w książki z zakresu wiedzy o wolontariacie i opieki nad osobami starszymi.