Nasze parafialne dzieci przyzwyczaiły nas do tego, że Święto Epifanii kojarzy nam się nie tylko z historią trzech Mędrców wędrujących za gwiazdą do Betlejem, ale również ze wspaniałym spektaklem bożonarodzeniowym. Tak było im tym razem. Scenariusz napisała diakon Izabela Sikora, która inspirowała się musicalem z Broadwayu  „School of rock”. Nasza sztuka nazywała się „Szkoła życia”. Ta wzruszająca historia opowiadała o wspaniałym potencjale, który jest w dzieciach, który udało się wydobyć katechecie. Udało mu się również zainteresować na nowo swoich uczniów Ewangelią o narodzonym Chrystusie. Dzięki niej młodzi ludzie „zrzucili maski” i otwarcie zaczęli opowiadać o swoich problemach.
Do sztuki nawiązał ks. Sławek, który bardzo emocjonalnie przemówił do dzieci i rodziców. Zachęcał, aby zauważać wzajemną miłość, a Chrystusa uczynić swoim rodzinnym Nauczycielem.
Na zakończenie spotkania dzieci odwiedził Mikołaj i rozdał paczki.