W dniach od 28 do 29 kwietnia 2018 r. odbyło się w Szczecinie Zgromadzenie Rycerskie (Rittertag) Komandorii Pomorskiej Ewangelickiego Zakonu Joannitów, zakończone nabożeństwem spowiednio-komunijnym w Niedzielę Cantate w  Kościele Świętej Trójcy. 

Gości powitał proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Szczecinie ks. Sławomir Sikora.
Ze słowem pozdrowienia do zebranych gości z Polski i Niemiec zwrócił się Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. Waldemar Pytel. Biskup przypomniał, że uroczyste nabożeństwo z udziałem Joannitów miało miejsce w szczecińskiej parafii ponad dwadzieścia lat temu. Wskazał, że jest to ważne polsko-niemieckie spotkanie, a działalność i pomoc pomorskich Joannitów – doceniana   i potrzebna. Biskup podkreślił, że spotkania z Joannitami to okazja do dalszej współpracy i partnerstwa z Ewangelicko-Luterańskim Kościołem Północnych Niemiec.  

Liturgię nabożeństwa poprowadzili: ks. Sławomir Sikora, bp Waldemar Pytel i dk. Izabela Sikora oraz duchowni ewangeliccy z Niemiec: bp Hans-Jürgen Abromeit – biskup Meklemburgii i Pomorza Przedniego z Greifswaldu oraz ks. Matthias Ballke – proboszcz Parafii Kemnitz – Hanshagen – Ludwigsburg, który wygłosił kazanie oparte na historii uwięzienia Pawła i Sylasa i nawrócenia strażnika (Dz. Ap. 16, 23-34). 

W trakcie nabożeństwa w poczet członków Zakonu zostało przyjętych dwóch nowych rycerzy honoru: Alexis von Rahde oraz Georg-Christoph Behrend, którzy w obecności swych małżonek złożyli uroczyste ślubowanie. Odznaczenia Zakonu za działalność diakonijną – Krzyże Rycerza Honoru z rąk Komendatora otrzymało ośmiu braci. 

Komendator von Heyderbreck skierował do Parafian słowa podziękowania za gościnność, podkreślając gotowość komandorii do wspierania aktywności diakonijnych po obu stronach Pomorza.

Komandoria Pomorska Zakonu Joannitów liczy ok. 200 rycerzy, jest jedną z 23 komandorii Zakonu funkcjonujących obecnie m.in. w Niemczech i innych krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych i Republice Południowej Afryki, zrzeszających ponad 4 tys. członków.  

 Tekst autorstwa Przemysława Florjanowicz-Błachuta,
rycerza honoru Zakonu Joannitów,
członka Zarządu Stowarzyszenia „Joannici Dzieło Pomocy”