Dzięki inicjatywie lokalnego proboszcza Parafii Rzymsko – Katolickiej w Jesionowie, miejscowej społeczności oraz przychylności przedstawicieli Gminy Przelewice, na dawnym cmentarzu ewangelickim w Jesionowie wkrótce zostanie postawiony pamiątkowy kamień. 15 września rozpoczęła się wspólna akcja sprzątania cmentarza, w której wzięli udział mieszkańcy Jesionowa oraz wierni z naszej parafii.