Już po raz czwarty ruszył w naszej parafii projekt ASOS skierowany do osób powyżej 60 roku życia, mający na celu ich aktywizację i stworzenie katalogu usług „osób starszych dla osób starszych”. Zadanie, które realizujemy jest finansowane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W szkoleniach z zakresu wolontariatu i umiejętności tworzenia grup wsparcia bierze udział trzydziestoosobowa grupa seniorów. Pierwsze miesiące to spotkania na zajęciach teoretycznych i warsztatach z różnymi specjalistami: psychologami, terapeutami, dietetykami, asystentami osób niepełnosprawnych, duszpasterzami… W drugiej części projektu odbywają się zajęcia praktyczne pod okiem trenerów, polegające na odwiedzinach osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, przebywających w swoich domach, domach opieki, hospicjach. Głównym zadaniem jest ” być dla drugiego”, poświęcić czas na rozmowę, pomóc tam, gdzie to możliwe w opiece czy pielęgnacji. Poza zajęciami grupa wolontariuszy ma czas na integrację, wspólne wyjścia do teatru, filharmonii czy kina. Odbywają się  również wycieczki studyjne: do Berlina – do domów prowadzonych przez Fundację Stephanus, do Koszalina i Słupska. Projekt jest integralną częścią parafialnej działalności diakonijnej*

Tekst: Ks. Sławomir Sikora

Termin diakonia pochodzi  od greckiego słowa  diakonia – służba; jest to określenie nieodpłatnej posługi.  W kościołach protestanckich posługa diakonacka wiąże się głównie z pracą socjalną oraz pomocą potrzebującym.