W jeden z ostatnich dni września nasza parafia gościła grupę Szwedów zainteresowanych życiem i dziełem ks. Dietricha Bonhoeffera. Obowiązkowym punktem takich odwiedzin jest wizyta w poświęconym pamięci pastora Ogrodzie Ciszy i Medytacji w Szczecinie Zdrojach (dawne Finkenwalde), gdzie teolog luterański prowadził Seminarium Kaznodziejskie. Drugim ważnym punktem była wizyta w parafii przy ul. Energetyków, gdzie ks. Sikora opowiedział gościom ze Szwecji o naszym codziennym życiu. W planie podróży śladami Bonhoeffera był także Berlin. Wycieczka została zorganizowana przez szwedzkie biuro podróży. Jest nadzieja, że w ten sposób nawiązana została stała współpraca.