31 października jest dniem upamiętniającym reformację – Pamiątką Reformacji. Tego dnia w kościele ewangelicko-augsburskim odbywa się uroczyste nabożeństwo. Hasłem dnia jest werset z Nowego testamentu: Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. 1 Kor, 3,11. Podczas nabożeństwa śpiewany jest hymn Reformacji autorstwa Marcina Lutra pt. Warownym grodem jest nasz Bóg.
W środę 31 października spotykamy się o godz. 17.00 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Świętej Trójcy w Szczecinie, ul. Energetyków 8.

Kazanie podczas nabożeństwa z okazji Pamiątki Reformacji wygłosił ks. Sławomir Sikora. Obecnych w kościele wiernych poprowadzili w modlitwie duchowni oraz liderzy szczecińskich kościołów zaangażowanych w obchody Szczecińskiego Tygodnia Reformacji.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy!