1 listopada Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP obchodzi dwa święta: Pamiątkę Świętych Pańskich oraz Pamiątkę Umarłych.
Tego dnia nabożeństwo ewangelickie odbyło się o godz. 10.30 w Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
Po nabożeństwie duchowni oraz parafianie udali się na grób śp. ks. Gustawa Meyera oraz śp. Ireny Meyer, aby podziękować Panu Bogu za ich wieloletnią służbę w szczecińskiej parafii oraz za ich świadectwo wiary!

Cmentarz Centralny w Szczecinie to największy cmentarz w Polsce, trzeci co do wielkości w Europie i jeden z największych na świecie. Został założony w latach 1899-1900 według projektu Wilhelma Meyera-Schwartaua, wybitnego architekta, który zaprojektował również nasz Kościół Świętej Trójcy na Łasztowni!

Dzień Wspomnienia Świętych Pańskich
Dzień Świętych Pańskich obchodzony jest we wszystkich Kościołach luterańskich 1 listopada, czyli tak, jak zostało to ustalone w 731 roku przez papieża rzymskiego Grzegorza III. Pod tym względem Kościoły luterańskie nie różnią się od Kościołów rzymsko – i starokatolickich. Jednak inaczej, niż w Kościołach katolickich, święci nie są w luteranizmie (i ogólnie w Kościołach protestanckich) identyfikowani z postaciami beatyfikowanymi lub kanonizowanymi przez Kościół jako instytucję. Świętym jest każdy człowiek prawdziwie wierzący w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Kryterium świętości jest więc tożsame z żywą wiarą w Boga, jako tego, który odkupił ludzkość swoją własną krwią. Jednakże święty pozostaje normalnym człowiekiem, tak jak inni ludzie jest skażonym grzechem (pierworodnym) i w związku z tym posiada grzeszną naturę. Dlatego luteranizm za Marcinem Lutrem określa kondycję człowieka wierzącego jako „usprawiedliwionego grzesznika”, tzn. żyjącego wiarą w Boga, ale ciągle jeszcze podległego grzechowi. Takie rozumienie terminu święty stoi w zupełnej sprzeczności z pojęciem rzymskokatolickim. „Święty w ewangelickim rozumieniu to w zasadzie synonim słowa chrześcijanin”.
W dniu Świętych Pańskich luteranie dziękują Bogu za wszystkich żyjących i zmarłych prawdziwie wierzących chrześcijan.

Dzień Pamiątki Umarłych
Dzień wspominania umarłych 1 listopada zaczęto obchodzić w Kościele luterańskim w Polsce po II wojnie światowej. Słowacy również obchodzą go 1. listopada, Czesi 2., ale np. Niemcy w Ostatnią Niedzielę Roku Kościelnego, zwaną Niedzielą Wieczności.
Pamiątka Umarłych zachęca luteran do porządkowania i odwiedzania grobów swoich bliskich oraz ich wspominania. Luteranie nie modlą się za dusze zmarłych, bowiem kwestia zbawienia człowieka jest zależna od jego relacji z Bogiem. Jak wszyscy protestanci, nie uznają istnienia czyśćca, bowiem Biblia nie zawiera o nim żadnej nauki. Nie ma też zwyczaju zapalania świecy czy znicza „za duszę zmarłego”. Jeśli luteranie zapalają znicze na grobach, to tylko dla uczczenia pamięci, ale bez intencji modlitewnej.
1 listopada ewangelicy dziękują Bogu za ten dzień błogosławionego wspominania tych, którzy odeszli, a zarazem proszą Boga o pociechę dla wszystkich zasmuconych i o pewność wiary.

Zobacz więcej

  • 1 listopada w Kościele Ewangelicko-Augsburskim – otwórz link