Kolejne spotkanie Międzypokoleniowego Ewangelickiego Klubu Dyskusyjnego odbyło się 18 listopada, o godz. 11.30, po niedzielnym nabożeństwie. Naszym gościem była Monika Byrtek, która opuściła ukochane góry, by zamieszkać na Logos Hope – statku, którego nazwa wiąże się ze słowem Bożym i nadzieją; jednostce pływającej po morzach i oceanach świata, niosącej ludziom pomoc i edukację.
Statek mierzy ponad 132  metry długości, jest szeroki na 22 metry, ma dziewięć pokładów i może nim podróżować 400 osób. Uczestnicy misji pochodzą z 60 różnych krajów świata. Wspólnie przez wiele miesięcy pracują, by przygotować setki wizyt poprzedzających spotkania z mieszkańcami 4 kontynentów.
Działalność Logos Hope finansowana jest z trzech różnych źródeł. Pierwsze to hojni darczyńcy. Drugie – to członkowie załogi, którzy sami lub z pomocą sponsorów finansują swoje życie na statku i pracują jako wolontariusze. Trzecim źródłem są dochody ze sprzedaży książek – statek jest bowiem największą pływającą księgarnią na świecie.
Podczas tych podróży Pani Monika odkryła, że Bóg jest wszędzie ten sam, a Jego łaska niezmienna….
Usłyszeliśmy o życiu na statku Logos Hope (www.logoshope.org), którym Pani Monika podróżowała przez 5 lat, z przerwami na pracę misyjną na lądzie; usłyszeliśmy o różnych kulturach, tradycjach, zwyczajach, o potrzebach na świecie. I o Panu Bogu, oczywiście też.
Spotkanie zapowiadało się ciekawie i takie też było. Z zaproszenia skorzystało kilkadziesiąt osób. Nikt nie żałował spędzonego wspólnie czasu…
Kolejne spotkanie Międzypokoleniowego Ewangelickiego Klubu Dyskusyjnego – już w grudniu!