Ubiegły rok owocował w wiele ciekawych inicjatyw podjętych na całym świecie z okazji 500 lat Reformacji. Cieszymy się, że również w Szczecinie mogliśmy zaproponować mieszkańcom naszego miasta obchody jubileuszu Reformacji.

W tym roku postanowiliśmy nie czekać na kolejną okrągłą rocznicę. Za nami Szczeciński Tydzień Reformacji.

Rozpoczęliśmy 26 października koncertem reformacyjnym w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej. Usłyszeliśmy utwory takich wybitnych mistrzów jak.: Heinrich  Schutz, Dietrich Buxtehude, Jan Sebastian Bach, Paul Gerhardt, Johann Fischer, Jan Sebastian Bach, Carl Loewe, Heinrich Albert. Całość koncertu prowadził dr Andrzej Wątorski.

Następnego dnia w Książnicy Pomorskiej prof. Krzysztof Kowalczyk Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie wygłosił referat o współpracy międzywyznaniowej podczas walki o niepodległość. Odbyła się również dyskusja o współczesnym patriotyzmie oraz roli kościołów mniejszościowych w dzisiejszym życiu społecznym naszego miasta.

W niedzielę 28 października w auli Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Humanistycznego odbyło się wspólne nabożeństwo kościołów, które są organizatorami Szczecińskiego Tygodnia Reformacji. Kazanie wygłosił pastor Maciej Maliszak z organizacji Open Doors, która zajmuje się niesieniem pomocy prześladowanym chrześcijanom na całym świecie. Przypomniał, że największym wkładem Reformacji było przywrócenie Kościołowi Słowa Bożego, które stało się inspiracją do zmiany sposobu myślenia i działania Wiclifa, Husa, Lutra czy Kalwina.
Ponad pięciuset uczestników nabożeństwa prowadzonych było w modlitwie przez przedstawicieli siedmiu kościołów.
W czasie nabożeństwa zebrano 7 150 zł, które przekazano na działalność Open Doors.

W środę 31 października odbyło się w Kościele Świętej Trójcy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej nabożeństwo zgodnie z liturgią ewangelicką, a kazanie o wolności duchowej wygłosił ks. Sławomir Sikora.

Tego samego dnia, podobnie jak w ubiegłym roku, Filharmonia Szczecińska była miejscem wspaniałego finałowego koncertu. W tym roku wystąpiła Beata Bednarz z zespołem.

 

Tydzień Reformacji w Szczecinie organizują kościoły, które nawiązują do tego ruchu odnowy chrześcijaństwa, działające na terenie Szczecina: Kościół Ewangelicko-Augsburski, dwa zbory z Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, Kościół Chrześcijan Baptystów, Społeczność Chrześcijańska Inkubator oraz dwa zbory Kościoła Zielonoświątkowego. Patronami wydarzenia byli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydent Szczecina. Dziękujemy!

Tekst: ks. Sławomir Sikora