Niedziela Wieczności to święto refleksji i zadumy nad sensem ludzkiego przemijania, nad czasem, zbliżaniem się Sądu Ostatecznego, zmartwychwstaniem umarłych… Przypomina o nadziei jaką powinien mieć każdy chrześcijanin – nadziei Życia Wiecznego z Bogiem.
Niedziela Wieczności  to również czas wspominania zmarłych – do niedawna była świętem ich pamięci, przeniesionym, jako Pamiątka Umarłych, na 1 dzień listopada. Ewangelicy nie modlą się do zmarłych, nie proszą też o modlitwę za nich, gdyż takie praktyki nie mają uzasadnienia w Biblii. Wszyscy protestanci pokładają ufność w Bogu, który swoją krzyżową śmiercią umożliwił zbawienie wszystkich żywych i zmarłych wszystkich czasów.

Zobacz więcej na stronie internetowej Luteranie.pl – otwórz link