W dniach 26-28 listopada odbyły się w Gdańsku Partnerskie Konsultacje Przedstawicielek i Przedstawicieli Kościoła Północnego Niemiec, Diecezji Wrocławskiej  oraz Pomorsko – Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce.
Spotkanie w Gdańsku było niezwykle intensywne i ciekawe. Był czas na dzielenie się refleksjami dotyczącymi służby, współpracy, wzajemnych relacji, a także interesujące referaty i spotkania: z władzami Gdańska oraz historią tego niezwykłego miasta.
W grupie zajmującej się współpracą działa od wielu lat, z ramienia Diecezji, ks. Sławomir Sikora, proboszcz szczecińskiej Parafii Świętej Trójcy.
W przyszłym roku, 2 listopada, z okazji 20-lecia partnerstwa, jubileuszowe spotkanie odbędzie się właśnie w Szczecinie. Z radością oczekujemy gości, zdarzeń i przeżyć, którymi będziemy mogli się podzielić z naszymi siostrami i braćmi w Chrystusie.

Tekst: ks. Sławomir Sikora

Ewangelicko-Luterański Kościół Północnych Niemiec jest najmłodszym z kościołów wchodzących w skład Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. Został powołany w dniu święta Zesłania Ducha Świętego w 2012 r. w wyniku połączenia Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Krajowego Północnej Łaby, Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Krajowego Meklemburgii oraz Pomorskiego Kościoła Ewangelickiego.

Zobacz więcej
Relacja na stronie Luteranie.pl – otwórz link
I
nformacja na portalu Kościoła Północnego – otwórz link