W niedzielę, 2 grudnia, rozpocznie się Adwent Roku Pańskiego 2018. Pierwsza niedziela Adwentu jest pierwszym dniem nowego roku kościelnego.

Adwent to czas refleksji nad własną duchowością, czas na świadome przeżywanie wiary i życia w zmaganiu się z codziennością, czas poszukiwania sensu życia w Chrystusie i wewnętrznego skupieni. To szczególny czas oczekiwania i przygotowywania się do Świąt Bożego Narodzenia.
Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa adventus i oznacza przyjście.  Chrześcijanie używają tego terminu zarówno do opisania przyjścia Chrystusa na ziemię poprzez narodzenie z Marii Panny, jak i na określenie powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale (paruzja). Adwent ma charakter zarówno radosny, jak i pokutny.

Dla ewangelików Adwent to szczególny czas roku kościelnego. W tym okresie wierni częściej przychodzą do kościołów i kaplic, częściej uczestniczą w Sakramencie Stołu Pańskiego. W tygodniu wierni gromadzą się podczas tzw. tygodniowych nabożeństw adwentowych.

 Z polską tradycją adwentową ewangelików nierozerwalnie związana jest muzyka tego okresu. Przykładem jest pieśń wybrzmiewająca w domach i podczas każdego nabożeństwa adwentowego. Hymn „Córko Syjońska” to niezwykle dynamiczny i radosny utwór powstały w Niemczech na początku XIX wieku do muzyki Georga Friedricha Händla z Oratorium Juda Machabeusz. Jest to najbardziej znany adwentowy utwór muzyczny, a jego popularność jest porównywalna do kolędy „Cicha Noc”.

 W okresie Adwentu w każdym ewangelickim domu pojawia się tradycyjny wieniec adwentowy, wokół którego przy zapalonych świecach gromadzi się rodzina, śpiewane są pieśni adwentowe, czytane jest Słowo Boże i odmawiana modlitwa. Wieniec adwentowy jest również obecny w części ołtarzowej ewangelickich kościołów i kaplic. Zazwyczaj upleciony z zielonych gałązek jest ozdobiony czerwoną wstążką z czterema świecami, zapalanymi kolejno w każdą niedzielę Adwentu.
Historia wieńca adwentowego wiąże się z osobą ewangelickiego duchownego – ks. Jana Wicherna, który w grudniu 1839 roku, w sali modlitw ewangelickiego ośrodka dla sierot z biednych dzielnic Hamburga, zapalił pierwszą świecę adwentowego wieńca. W ten sposób chciał rozpalić w ich sercach radość oczekiwania na Boże Narodzenie.

W domach popularny jest inny ewangelicki zwyczaj: kalendarz adwentowy – służący do odliczania dni od pierwszego dnia adwentu, do Wigilii Bożego Narodzenia. Każdego dnia Adwentu odkrywa się kolejny kartonik za którym ukryta jest słodka niespodzianka. Zwyczaj ten znany jest i pielęgnowany w rodzinach chrześcijańskich na całym świecie.

W parafiach odbywają się również tradycyjne adwentówki, czyli spotkania dzieci, młodzieży i całych rodzin, które  w adwentowej atmosferze wspólnie się modlą i rozważają Słowo Boże.
Na wielu adwentówkach zachował się zwyczaj rozdawania wyroczków – przygotowanych dla każdego uczestnika spotkania. Są to krótkie fragmenty różnorodnych tekstów biblijnych, dobrane tak, aby poruszały i inspirowały do osobistej refleksji wiary. Wyroczki mają zazwyczaj formę zakładek książkowych lub małych fiszek.

W Adwencie rozprowadzane są przez Diakonię Polską świece wigilijnego dzieła pomocy dzieciom.

Przez cały czas Adwentu i okres Bożego Narodzenia nad ołtarzem lub przed kościołem nad głównym wejściem zapalona jest „Gwiazda Adwentowa”, którą nazwany jest w proroctwach starotestamentowych przyszły Mesjasz. Ta pięcioramienna gwiazda symbolizuje Pana Jezusa Chrystusa. Pochodzi ona od wspólnoty „Braci Czeskich” w Herrnhut.  

W czasie Adwentu odprawiane są w parafiach ewangelickich tygodniowe nabożeństwa adwentowe. Podczas liturgii wstępnej, po Kyrie, ksiądz intonuje hymn Benedictus: „Błogosławiony niech będzie Pan, iż nawiedził i odkupił lud swój”, na co zbór odpowiada:
Prostujmy swoje drogi, Adwentu nadszedł czas,
Bóg daje pokój błogi, Bóg Chrystus wzywa nas
I mówi: Idę już. Przyjdź, Panie, przyjdź wołamy.
Otwarte już serc bramy, w nich dary swoje złóż.”

Pierwsza niedziela nowego roku  kościelnego przypada  na 2 dzień grudnia. Nabożeństwo w parafii Świętej Trójcy w Szczecinie odbędzie się jak zwykle o godz. 10. Po nabożeństwie –  kiermasz Adwentowy. Serdecznie zapraszamy!

Teksty o Adwencie i jego tradycjach
pochodzą ze strony internetowej Luteranie.pl – otwórz link