20 grudnia odbyło się tradycyjne już spotkanie opłatkowe,  w którym uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej województwa, gospodarki, nauki, kultury, oświaty, ochrony zdrowia, służb mundurowych, osoby duchowne oraz konsulowie honorowi i parlamentarzyści.
Wśród duchownych kościołów ekumenicznych obecny był m.in. ks. Sławomir Sikora, proboszcz parafii ewangelickiej w Szczecinie. Spotkanie rozpoczęło się od nabożeństwa. Po nim dzielono się opłatkiem, składano sobie życzenia,  wspólnie śpiewano kolędy. Spotkanie opłatkowe odbyło się w Seminarium Duchownym w Szczecinie. Jego organizatorami byli: kuria diecezji szczecińsko- kamieńskiej, prezydent Szczecina, wojewoda zachodniopomorski i marszałek województwa.