Kazanie aniołów głosi, że to dziecię jest naszym Zbawicielem, przynoszącym nam wiele pociech i radości, jak największy skarb. Gdzie On przebywa, tam spoglądają wszyscy aniołowie i sam Bóg (…) My zaś winniśmy Bogu dziękować za tę jego łaskę i prosić go, by to anielskie kazanie głosił wprost do naszych serc i w nich zapisał, abyśmy  w tym Zbawicielu znaleźli prawdziwą pociechę.

Marcin Luter

Nabożeństwo w Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia, w kościele ewangelickim na Łasztowni w Szczecinie, godz. 16. 00. Nabożeństwo prowadzi ks. Sławomir Sikora. Wygłoszone przez niego kazanie jest odpowiedzią na prowokacyjnie postawione pytanie:  Czy „Cicha noc, święta noc” jest darem tylko dla wybranych szczęściarzy, którzy mają wszystko, aby w sielankowym nastroju zasiąść do wigilijnego stołu i przeżywać błogosławiony czas wspominania narodzenia Chrystusa?