W kościele Świętej Trójcy gościli młodzi ludzie ze szkoły dla niedosłyszących. Odwiedzili naszą parafię, wędrując po mieście śladami Wilhelma Meyera, który zaprojektował kościół na Łasztowni. Młodzież była bardzo zainteresowana wnętrzem świątyni. Pytała także o luteranizm. Nasi goście z uwagą przyglądali się obrazowi „Chrystus w Getsemani”, na którym Henryk Ostachiewicz namalował nie tylko modlącego się Jezusa, ale również śpiących apostołów, których można dostrzec, stojąc blisko obrazu. Na zakończenie wizyty uczniowie mieli do wypełnienia, przygotowany w ciekawy sposób przez nauczycielkę, test związany z kościołem. Poprawnie rozwiązując zadania matematyczne, mogli dowiedzieć się chociażby, jak wysoka jest wieża. Musieli również, na podstawie pocztówki, znaleźć różnicę, między obecnym stanem, a wystrojem wnętrza przed 1939 rokiem. Cieszymy się z ich wizyty. Oby więcej takich twórczych nauczycieli i ciekawych świata uczniów.

                                                                                             Tekst – ks. Sławomir Sikora

Wilhelm Meyer to najwybitniejszy architekt przedwojennego Szczecina. Urodził się w 1854 w Schwartau. Był absolwentem berlińskiej Akademii Budowlanej. Po ukończeniu studiów, pracował w latach 80. XIX w. przy restauracji katedr późnoromańskich:  św. Piotra w Wormacji i katedry w Spirze. W 1891 osiedlił się w Szczecinie i do roku 1921
piastował stanowisko miejskiego radcy budowlanego. Jego dziełem jest układ przestrzenny i budowle Cmentarza Centralnego; układ przestrzenny dzisiejszych Wałów Chrobrego (Hakenterrasse) oraz stojący na nich Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie  – dawne Stadtmuseum Stettin; neogotycki kościół św. Gertrudy na Łasztowni; gmachmagistratu, w którym obecnie mieści  się rektorat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Rybackiej; neoromański budynek Gimnazjum Miejskiego – dziś I LO przy al. Piastów; kompleks budynków ówczesnego Szpitala Miejskiego – obecnie Szpitala Klinicznego PUM na Pomorzanach; neorenesansowy gmach Urzędu Celnego oraz znajdujący się przed nim Most Hanzy – obecnie Most Długi; modernistyczny gmach Królewskiej Pruskiej Szkoły Rzemiosł Budowlanych – obecnie Wydział Chemii Politechniki Szczecińskiej; Dom Parkowy – obecnie Hotel Park; kompleks budynków dawnego szpitala gruźliczego w Zdunowie. Wilhelm Meyer Schwartau zmarł w 1935 w Szczecinie. Pochowany został na Cmentarzu Centralnym, gdzie do dziś znajduje się jego nagrobek.