Srebrna Generacja w ofensywie. Już po raz piąty rusza w naszej parafii projekt ASOS, skierowany do osób powyżej 60 roku życia, mający na celu ich aktywizację i stworzenie katalogu usług „osób starszych dla osób starszych”. Zadanie, które realizujemy jest finansowane przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W szkoleniach z zakresu wolontariatu i umiejętności tworzenia grup wsparcia bierze udział trzydziestoosobowa grupa seniorów. Pierwsze miesiące projektu poświęcone są zajęciom teoretycznym i warsztatom z różnymi specjalistami: psychologami, terapeutami, dietetykami, asystentami osób niepełnosprawnych, duszpasterzami… W drugiej części projektu odbywają się zajęcia praktyczne pod okiem trenerów, polegające na odwiedzinach osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, przebywających w swoich domach, ośrodkach opieki, hospicjach.

Głównym zadaniem ASOS jest ” być dla drugiego”, poświęcić czas na rozmowę, pomóc tam, gdzie to możliwe w opiece czy pielęgnacji.
Poza zajęciami, grupa wolontariuszy ma czas na integrację, wspólne wyjścia do teatru, filharmonii czy kina. Odbywają się  również wycieczki studyjne.
To niezwykły czas, gdy jako grupa wolontariuszy pomagamy starszym, chorym i niepełnosprawnym, a jednocześnie upewniamy się, że w osobach, które skończyły 60 lat, będących uczestnikami projektu i wolontariuszami, jest wielka siła, z której świat naprawdę powinien korzystać. Dziękujemy wszystkim, którzy są z nami od pięciu lat, i dzięki którym ten projekt tak się rozwija i ma szansę istnieć!
Projekt jest integralną częścią parafialnej działalności diakonijnej*

Tekst: Ks. Sławomir Sikora

Termin diakonia pochodzi  od greckiego słowa  diakonia – służba; jest to określenie nieodpłatnej posługi.  W kościołach protestanckich posługa diakonacka wiąże się głównie z pracą socjalną oraz pomocą potrzebującym.