Wielki Tydzień rozpoczyna się od Niedzieli Palmowej, która przypomina nam o wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Chrystus był owacyjnie witany przez tłum, który kładł na Jego drodze szaty i liście palmowe. Ten gest świadczył o nadziejach mesjanistycznych pokładanych w nauczycielu z Nazaretu. W kościele ewangelickim nie święci się palm. Mimo że z Ewangelii rozbrzmiewa radosne wołanie tłumu „Hosanna Królowi Dawidowemu!”, to jest ono konfrontowane z wydarzeniami Wielkiego Piątku, kiedy to tłum zadecydował „Ukrzyżuj go!”. Niedziela Palmowa pokazuje nam, że Jezus zrezygnował z drogi ludzkiej chwały, na rzecz drogi oddania i posłuszeństwa, która zaprowadziła go na Golgotę.

W parafii ewangelickiej w Szczecinie nabożeństwa w Wielkim Tygodniu odbywają się codziennie o godzinie 18.00. W tym roku przez pierwsze trzy dni będą to nabożeństwa, podczas których oglądać będziemy satelitarną ewangelizację Pro Christi. Odbywała się ona parę dni temu w Polsce. Usłyszymy świadectwa wiary różnych świeckich osób, a także rozważanie Słowa Bożego duchownych różnych kościołów.

Wielki Czwartek to pamiątka ustanowienia Sakramentu Komunii Świętej (Sakramentu Wieczerzy Pańskiej lub Sakramentu Ołtarza). W tradycji ewangelickiej podkreśla się znaczenie Ostatniej Wieczerzy oraz związek Sakramentu z żydowską tradycją spożywania wieczerzy paschalnej. Tak jak krew baranka uratowała naród izraelski przed plagą śmierci wszystkiego, co było pierworodne, tak przelana krew Jezusa ratuje nas od skutków grzechu i przynosi nam zbawienie. Nie ma zwyczaju umywania nóg przez kapłanów. Oczywiście w Ewangelii św. Jana opisane zostało wydarzenie, w którym Jezus umywa nogi uczniom, dlatego nauka Chrystusa o tym, abyśmy sobie wzajemnie służyli jest jak najbardziej obecna w codziennym nauczaniu i praktyce kościoła ewangelickiego.

Wielki Piątek nazywany jest najważniejszym świętem w luteranizmie. Teologię ks. dra Marcina Lutra nazywa się „teologią krzyża”. Ukrzyżowanie Syna Bożego ma kluczowe znaczenie dla zbawienia (przebaczenia grzechów, usprawiedliwienia) człowieka. Dobre uczynki są już owocem wiary, a nie zasługą, na podstawie której możemy być usprawiedliwieni przed Bogiem. Dlatego podstawy nauki reformacyjnej zostały ujęte między innymi w hasłach „Solus Christus” – tylko Jezus oraz „Sola fide et gratia” – tylko z łaski przez wiarę. Nabożeństwo wielkopiątkowe jest bardzo podniosłe. W wielu parafiach czytane jest zestawienie czterech Ewangelii, które opowiadają o drodze Jezusa na Golgotę. Pomiędzy kolejnymi częściami Ewangelii śpiewana jest pieśń pasyjna „O głowo coś zraniona”. Bardzo podniosłą chwilą jest przystępowanie do Sakramentu Wieczerzy Pańskiej. W Wielki Piątek wielu ewangelików pości lub rezygnuje ze słuchania muzyki lub oglądania telewizji. Takie praktyki wynikają jedynie z indywidualnej potrzeby serca, a nie z jakichkolwiek przyjętych reguł.

Wielka Sobota przeżywana jest w duchu kontemplacji. Jest rozpostarta między Wielkim Piątkiem a Wielkanocą, czyli między śmiercią a zmartwychwstaniem, rozpaczą a nadzieją. Nabożeństwo również odbywa się o godz. 18.00. W luteranizmie zrezygnowano ze święcenia pokarmów (tzw. „koszyczki wielkanocne”). Każdy chrześcijanin może samodzielnie, bez udziału duchownego, pobłogosławić spożywane dary zmawiając modlitwę dziękczynną oraz prosząc Boga o błogosławieństwo. Poza tym uwaga w tym dniu skoncentrowana jest na wstąpieniu Jezusa do szeolu czyli do krainy umarłych. Jest to czas ciszy i refleksji.

W Wielkanoc nabożeństwo w Szczecinie odbywa się o godz. 10.00. Na Śląsku Cieszyńskim, gdzie jest centrum luteranizmu w Polsce, odbywają się jutrznie wielkanocne o 5.00 rano np. w kaplicach cmentarnych. Nabożeństwa odbywają się również w filiałach szczecińskiej parafii czyli w Kłodzinie i Trzebiatowie. Świętujemy także razem podczas nabożeństw poniedziałek wielkanocny. Mają one podniosły, radosny charakter. Śmierć została pokonana przez życie, światło nadziei wielkanocnej rozpromienia naszą codzienność.

Tekst: Ks. Sławomir Sikora

Nabożeństwa

14 kwietnia (niedziela):
10:00 Szczecin
10:30 Trzebiatów
15:00 Kłodzino

15 – 17 kwietnia (poniedziałek – środa)
18:00 Szczecin
18 kwietnia Wielki Czwartek
18:00 Szczecin

19 kwietnia Wielki Piątek
10:30 Trzebiatów
15:00 Szczecin niemieckojęzyczne
18:00 Szczecin

20 kwietnia Wielka Sobota
18:00 Szczecin

21 kwietnia niedziela Wielkanoc
10:00 Szczecin
13:00 Kłodzino

22 kwietnia poniedziałek
10:00 Szczecin
10:30 Trzebiatów